Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om nya porösa nanomaterial i precisionsbehandling av cancer

Wenhui Zhou.
Wenhui Zhou

M.Med. Wenhui Zhous doktorsavhandling i läkemedelsutveckling framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln Development of Novel Porous Nanomaterial-Based Drug Delivery Systems for Precision Cancer Treatment.

Disputationen äger rum den 3 maj 2024 kl. 13.15 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Karsten Haupt, Université de Technologie de Compiègne, Frankrike och kustos är professor Hongbo Zhang, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Precisionsbehandling av cancer erkänns alltmer som en viktig väg framåt inom onkologi, och kännetecknas av sin individanpassade metod och överlägsna effekt. Denna doktorsavhandling undersöker betydelsen av multifunktionella medicinska nanomaterial, vilka är avgörande för framsteg inom precisionsbehandling av cancer. Den fokuserar särskilt på nya porösa nanomaterialbaserade läkemedelsleveranssystem, inklusive mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar (MSNs) och nanopartiklar av metallorganiska ramverk (MOFs), för deras tillämpningar inom precisionsonkologi.

Avhandlingen inleds med en omfattande genomgång av de senaste tillämpningarna och forskningsutvecklingen när det gäller MSNs och MOFs inom cancerterapi. Den sammanfattar de senaste framstegen och trenderna inom detta område. Med utgångspunkt i detta grundarbete undersöker avhandlingen nya tillämpningar och potentialen hos MSN och MOF genom detaljerad strukturell design och omfattande experimentella analyser, vilket leder till betydande forskningsresultat. I synnerhet belyser studien de smarta syntesmetoderna och ytmodifieringarna av guld-nanostavsbelagda mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar (Au@MSNs) och MOFs. Dessa modifieringar har gjort det möjligt att skapa mångsidiga nanosystem som integrerar kemoterapi, fototermisk terapi och fotodynamisk terapi. Genom att använda mikrofluidikteknik har forskarna lyckats kapsla in Au@MSNs och MOFs med småmolekylära läkemedel i GelMA-hydrogelmikrosfärer. Dessa mikrosfärer kan administreras direkt i tumörer, vilket ger en hållbar frisättning av läkemedel och en kraftfull antitumöraktivitet mot bröst- och äggstockscancer. Dessutom undersöker avhandlingen zinkjonbaserade MOFs-modifieringar som förbättrar den intracellulära leveransen av nukleinsyror och underlättar penetration genom blod-hjärnbarriären.

Detta omfattande arbete spänner över design, syntes och analytisk utvärdering av MSNs och MOFs, tillsammans med in vitro- och in vivo-bedömningar. Den fördjupar sig i de underliggande mekanismerna och den framtida potentialen för dessa nanomaterial inom precisionsbehandling av cancer. Sammantaget innebär avhandlingen betydande framsteg för tillämpningen av porösa nanomaterial inom precisionscancerterapi, vilket ger nytt liv åt området nanomedicin och breddar horisonterna för framtida cancerbehandlingsmetoder.

Wenhui Zhou är född 1991 i Shiyan, Kina. Han kan vid behov nås per telefon +358 44 921 9219 eller e-post wenhui.zhou@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.