Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i sam­hälls­analys

Magister­pro­grammet i sam­hälls­analys

I magisterprogrammet i samhällsanalys avlägger du en politices magisterexamen i ett av huvudämnena nationalekonomi eller sociologi.

Inom huvudämnet nationalekonomi får du använda ekonomiska verktyg för att analysera aktuella samhällsfenomen. Frågeställningar kan t.ex. vara: vilka följder får en ekonomisk eller politisk förändring för enskilda individer, för en viss bransch eller för den offentliga sektorn?

Inom huvudämnet sociologi lär du dig använda sociologiska teorier och metoder. Med hjälp av dem känner du igen samhällets utvecklingstrender och klarar av att sätta dem i samband med globala förändringar, med kulturell förändring och med det som sker i individers, gruppers och organisationers liv.

Inom ditt huvudämne fördjupar du dig med hjälp av teori och metoder i aktuella frågeställningar och breddar din förmåga att analysera samhällsrelevanta frågeställningar. Genom att kombinera huvudämnet med valfria studier från andra ämnen vid Åbo Akademi eller med kurser avlagda utomlands formar du din egen personliga spetskompetens.

Magisterprogrammet förbereder dig för att jobba med komplex problemlösning och utvärdering inom både den offentliga och den privata sektorn.

Förutom expertis inom ditt huvudämne får du även allmänna färdigheter såsom

  • att kunna analysera och argumentera
  • att kunna hantera och analysera stora mängder text och information/data
  • att kritiskt och självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem
  • att kunna kommunicera och arbeta såväl i team som självständigt

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15:00.

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad politices magister kan du placera dig inom ett vidsträckt arbetsfält.

Din framtid kan finnas inom statsförvaltningen, inom ledande positioner i den kommunala sektorn, inom finansmarknaden, inom företag, inom nationella eller internationella organisationer eller inom massmedia. Efter avlagd examen kan du exempelvis få jobb som controller, riskanalytiker, nyhetschef, kundrådgivare, investeringschef, konsult, koordinator, projektchef, chef för social service eller HR-specialist.

"Studierna i nationalekonomi har gett mig ett helt nytt sätt att tänka och hjälpt mig att förstå varför individer, organisationer, företag och stater agerar som de gör.”

Bild på studerande

Kontakt

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi