Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna.

I magisterprogrammet ingår följande huvudämnen:

  • allmän historia
  • filosofi
  • genusvetenskap
  • konstvetenskap
  • litteraturvetenskap
  • musikvetenskap
  • nordisk etnologi
  • nordisk folkloristik
  • nordisk historia
  • religionsvetenskap

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser för ett specifikt huvudämne är beroende av antagningen till övriga huvudämnen inom magisterprogrammet. Den sammanlagda kvoten för alla huvudämnen inom magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi är 15. Antagning sker till ett huvudämne och val av huvudämne sker i samband med ansökan. Sökanden kan antas endast till ett huvudämne som har angetts i ansökan.

Antagning till magisterprogrammet sker utan urvalsprov.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi

Det studiemässiga behörighetskravet för antagning är kunskaper som motsvarar minst 25 studiepoäng av grund- och/eller ämnesstudier i det tilltänkta huvudämnet.

Studier motsvarande behörighet i det tilltänkta huvudämnet kan du ha avklarat på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd.

För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar resterande grund- och/eller ämnesstudier (totalt 35 sp) i det tilltänkta huvudämnet. Kandidatavhandling kan krävas ifall en sådan inte ingått i de tidigare studierna. Dessa studier kan avläggas som s.k. bryggstudier efter antagning till magisterprogrammet.

Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng inom de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Byte av huvudämne

Om du har fått en studierätt för magisterexamen inom humaniora efter 1.8.2012 kan du byta huvudämne inom humaniora på magisternivån. Förutsättningen är att du har avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet.

Uppdaterad 5.1.2024