Skriv här det du söker efter!

Kultur,­ historia­ och­ filosofi

Kultur,­ historia­ och­ filosofi

Utbildnings­programmet i kultur,­ historia­ och­ filosofi

Funderar du på om du ska studera ett ämne som verkligen intresserar dig, eller något som förbereder dig för din arbetskarriär? Då kan utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi vara något för dig! Det ger dig nämligen båda – och lite till. För det första får du fördjupa dig i ett huvud- och ett biämne som verkligen interesserar dig. Vill du veta hur andra världskriget påverkade konsten, litteraturen och musiken i Finland? Eller på vilket sätt kristendomen formar vad vi i västvärlden anser vara rätt eller fel? Vilka samhällsstrukturer gör att så få kvinnor ännu idag innehar chefsuppdrag? Hos oss kan du diskutera allt detta (och mycket mera) med andra, analysera det från alla möjliga synvinklar och laga podcasts eller skriva uppsatser om det. Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap.

För det andra hjälper vi dig att, tillsammans med experter från arbetslivet, utveckla sådana kompetenser som är relevanta för tiden efter studierna. Lär dig skriva en journalistisk essä, upptäck hur du kan marknadsföra kultur och diskutera vad som kännetecknar en bra lärare.

Sist, men inte minst, får du dryfta de stora frågorna i livet, fundera på varför det du studerar är viktigt i dagens värld och därmed bli en aktiv samhällsmedborgare. Och pricken över i-et: Du har möjlighet att åka på utbyte under studierna – det finns massvis med möjligheter, både nära och fjärran!

Kolla gärna på utbildningsprogrammets korta presentationsvideo här och fortsätt sedan med att bekanta dig med hur det är att studera inom utbildningsprogrammet: Studieinformationsverktyget SIV.

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Huvudämnen

Inom utbildningsprogrammet kan du välja mellan huvudämnena filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap. På magisternivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet allmän historia eller nordisk historia, och studerande i kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folkloristik.

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Konstvetenskap är ett fascinerande ämne där konstverk, byggnader och design berättar för oss om kultur, religion, filosofi och om samhället i stort.

Manlig studerande

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi