Skriv här det du söker efter!

Utbildning för arkivstudier och dokumenthantering

Utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering är två år, tvåspråkig (finska och svenska) och omfattar 120 studiepoäng.

Utbildningen ger dig grundliga insikter i arkivbranschens och dokumenthanteringens utveckling, teoretiska utgångspunkter och praktiska arbete. I arkivstudierna kombineras teoretisk universitetsutbildning med expertutbildning. Speciell vikt fästs vid studenternas yrkeslivsfärdigheter.

I studierna betonas grunderna för arkivväsendet och för dokumenthanering, kännedom om fältets teoretiska diskussioner samt insikter i såväl informationsteknologi som lagstiftningens betydelse. En central del av studierna utgörs av en sex månader lång praktik, då du som studerande kan tillämpa dina arkivkunskaper i konkret arkivarbete. Kombinationen av arkivstudier, arkivinriktade arbetslivsfärdigheter och huvudämnesstudier ger dig mångsidiga färdigheter för arbetsuppgifter som förutsätter kännedom om och förståelse för såväl det finländska samhället som för historiska och kulturella kontexter.

Studierna ger dig yrkeskompetens för lednings- och expertuppgifter som kräver teoretisk sakkunskap. Inriktningsalternativet ger färdigheter för arbete i minnesorganisationer, på statliga och kommunala arkiv samt inom den privata sektorn. Den starka humanistiska profileringen och fokusering på historie- och kulturämnen möjliggör arbete för dig på både historiska arkiv, traditionsarkiv och inom dokumentförvaltning.

Utbildningen för arkivstudier och dokumenthantering leder till filosofie magisterexamen. Huvudämnena inom utbildningen är nordisk etnologi, nordisk folkloristik och nordisk historia vid Åbo Akademi samt folkloristik, etnologi, kulturhistoria, Finlands historia och allmän historia vid Åbo universitet.

Uppdaterad 2.2.2022