Skriv här det du söker efter!

Klasslärare

Klasslärare

Utbildnings­programmet för­ klass­lärare

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, organisera idrottsevenemang, besöka barn- och ungdomsbiblioteket, musicera, göra experiment, fotografera, läsa, skriva, räkna, slöjda och skapa tillsammans med barn. Klasslärarutbildningen ger dig behörighet att jobba som lärare för barn i åldrarna 6–12 år. Den mångsidiga utbildningen utvecklar dig socialt och kunskapsmässigt och lär dig bland annat att förstå hur barn lär sig och hur deras utveckling kan stödjas. I din utbildning studerar du bland annat hur ett barn tillägnar sig nya kunskaper i olika åldrar men du får också prova på olika undervisningsmetoder och praktiska arbetssätt. Som klasslärare är du en viktig vuxen i barnets liv och din utbildning ger dig verktyg att fungera som en professionell expert där du kan skapa ett tillitsfullt förhållande både till barnen, deras familjer och övriga samarbetsparter.

Huvudämnet för alla klasslärare är pedagogik med lärarinriktning, medan biämnesstudierna delvis kan väljas enligt eget intresse. Breda ämneskunskaper i olika undervisningsämnen och praktiska övningar också i konst- och färdighetsämnen står i centrum för dina studier. Som klasslärarstuderande har du frihet att utveckla dina styrkor genom valfria studier och bli behörig ämneslärare i något ämne för årskurserna 7–9. Praktikperioderna är en viktig del av din utbildning då du kommer i kontakt med olika skolor, lärare och handledare och får träna samarbete med andra lärarstuderande och yrkesgrupper.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som klasslärare i arbetslivet

Som utexaminerad pedagogie magister kan du jobba som klasslärare i årskurs 1-6 samt förskolan. De flesta skolor är kommunala med ett fåtal undantag av statliga och privata skolor. Dina närmaste arbetskamrater är de barn du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Som klasslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga. En finländsk lärarutbildning har hög internationell status och kan även leda till andra intressanta uppgifter inom utbildningsfältet. Det finns också ett stort behov av nya klasslärare på många håll i Finland. För dig som vill stöda barn i deras utveckling är klassläraryrket ett bra val!

 

Bonus: Efter avklarad pedagogie magisterexamen erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Som klasslärare har jag möjligheten att undervisa i många olika ämnen. Det syns också i klasslärarutbildningen då kurserna vi läser är väldigt varierande och givande.

Studerande Ellen

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi