Skriv här det du söker efter!

Natur­veten­ska­per

Natur­veten­ska­per

Ut­bild­ningsprogrammet i­ natur­veten­skaper

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på.

Som naturvetenskapsstuderande väljer du ett huvudämne (fysik, geologi, kemi eller matematik), som du kombinerar med biämnen som intresserar dig. Oavsett val av huvudämne blir du först kandidat i naturvetenskaper och därefter filosofie magister. Du har också möjlighet att gå ämneslärarlinjen som ger dig ämneslärarbehörighet för två eller flera ämnen. Studierna i naturvetenskap kombinerar teori med praktik och utvecklar, utöver ämneskunskaper, även dina samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Med möjlighet till utbytesstudier eller -praktik, samt språkstudier och valfria kurser, skapar du dig en unik utbildning för framtiden.

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13.3-27.3.2024 (deadline kl. 15.00)

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Huvudämnen

I utbildningsprogrammet i naturvetenskaper ingår huvudämnena matematik, kemi, fysik och geologi.

Du som naturvetare i arbetslivet

Naturvetare från Åbo Akademi är efterfrågade både inom industrin och näringslivet, den offentliga sektorn och inom universiteten. Forskare, produktchef, lärare och geofysiker är bara några av titlarna på dem som tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Väljer du en karriär som forskare kan du jobba både inom universitetsvärlden eller enskilda forskningscentra, medan den offentliga sektorn erbjuder jobb inom förvaltning, vården och utbildning. Inom industrin och näringslivet hittas naturvetare på olika positioner i företag som verkar inom tillverknings-, energi- och gruvindustrin, IT-, försäkrings- och finansbolag och som egenföretagare. Du som läst naturvetenskaper vid Åbo Akademi kan förvänta dig både god lön och goda arbetsutsikter i Finland och utomlands.

Bonus: Åbo Akademis starka forskningsmiljö och kopplingar till näringslivet erbjuder intressanta karriärmöjligheter för duktiga naturvetare.

En utbildning med bra framskridningsmöjligheter, utmaningar, vänner och gott sällskap.

Wolter Rautelin.

Kontakt

Besöksadress

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Naturvetenskap/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi