Skriv här det du söker efter!

Klasslärare,­ språk­bad

Klasslärare,­ språk­bad

Utbildnings­programmet för klass­lärare,­ språk­bad

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du som studerar till språkbadsklasslärare trivs med att skapa tillsammans med barn och vill stödja deras språkliga och kulturella utveckling till tvåspråkiga individer. Klasslärarutbildningen med språkbadsinriktning ger dig behörighet att jobba som lärare för barn i åldrarna 6–12 år. Denna mångsidiga utbildning utvecklar dig socialt och kunskapsmässigt och är den enda utbildningen av sitt slag i Finland och Norden. Under dina studier lär du dig bland annat hur ett barn tillägnar sig nya kunskaper i flerspråkiga inlärningsmiljöer och får prova på olika undervisningsmetoder och praktiska arbetssätt som lämpar sig för språkbadsundervisning. Som klasslärare är du en viktig vuxen i barnets liv och din utbildning ger dig verktyg att fungera som en professionell expert där du kan skapa ett tillitsfullt förhållande till barnen, deras familjer och övriga samarbetsparter.

Huvudämnet för alla klasslärare är pedagogik med lärarinriktning. Breda ämneskunskaper i olika undervisningsämnen och praktiska övningar också i konst- och färdighetsämnen står i centrum för dina studier. Som språkbadsklasslärarstuderande läser du dessutom en omfattande studiehelhet i svenska för språkbadslärare. All undervisning under utbildningen ges på svenska. Praktikperioderna är en viktig del av din utbildning då du kommer i kontakt med språkbadsskolor, lärare och handledare och får träna samarbete med andra lärarstuderande och yrkesgrupper.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som klasslärare i arbetslivet

Som utexaminerad pedagogie magister kan du jobba som språkbadsklasslärare eller klasslärare i årskurs 1-6 samt förskolan. I Finland går ca 4500 barn i språkbadsklasser runt om i landet. De flesta språkbadsskolor är kommunala. Som klasslärare är dina närmaste arbetskamrater de barn du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Som språkbadsklasslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga. En finländsk lärarutbildning har hög internationell status och kan även leda till andra intressanta uppgifter inom utbildningsfältet. I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya klasslärare på många håll i Finland. För dig som vill ge barn en raketstart till flera språk och kulturer är yrket som språkbadsklasslärare ett bra val!

Bonus: Efter avklarad pedagogie magisterexamen erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi