Skriv här det du söker efter!

Språkcentret

Språkcentret

Språkcentret vid Åbo Akademi erbjuder kurser i språk och kommunikation på två campus, i Åbo och Vasa. Du kan studera svenska, finska, engelska, franska, ryska, spanska, tyska, italienska och latin. Vi erbjuder också en kurs i finlandssvenskt teckenspråk.

Våra kurser riktar sig till nationella och internationella studenter samt personal. Målet är att förse alla studenter med den flerspråkiga kompetens som behövs i studierna, arbetslivet och personliga sammanhang.

Uppdaterad 1.9.2023