Kirjoita tähän hakemasi!

Opiskele meillä

 

Kaupan päälle kielitaito – opiskele Åbo Akademissa!

Tiesitkö, että joka viides Åbo Akademin opiskelijoista on suomenkielinen? Jos haet varmuutta ruotsin kielen taitoosi, opiskelu Åbo Akademissa tarjoaa sinulle oivan mahdollisuuden ottaa toinen kotimainen haltuun. Sujuva kielitaito tulee kuin huomaamatta, kun opiskelet valitsemaasi alaa ruotsinkielisessä ympäristössä, ruotsinkielisten opiskelukavereidesi kanssa. Meillä luennot ja kirjallisuus ovat ruotsiksi (maisteritasolla välillä englanniksikin), mutta sanakirjan käyttö on sallittua – et tosin tarvitse sitä pitkään, sillä Suomen suurin kielikylpy on todistetusti tehokas.

Koulutusohjelmat

Aineenopettaja

Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja innostaa päivittäin oppilaitaan avartamaan näköalojaan. Aineenopettajan työ on...

Biotieteet

Biotieteilijä voi tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla suojella ihmisten ja eläinten elämää, kehittää sairauksiin uusia parannuskeinoja tai luoda maailman merien suojelemiseen tarkoitettuja menetelmiä ja tuotte...

Erityisopettaja

Koska olemme kaikki erilaisia kyvyiltämme ja taidoiltamme, opimme asioita eri tavoilla. Erityisopettajan tehtävänä on tukea fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä erityistukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikui...

Farmasia

Farmaseutin työssä vaikutat konkreettisesti ihmisten terveyteen, sillä olet lääkkeiden asiantuntija. Asiakaspalvelutyössä apteekissa tai sairaalassa toimitat reseptilääkkeitä ja opastat lääkkeiden käytössä. Voit myös ...

Informaatioteknologia

Informaatioteknologia helpottaa jokapäiväistä elämäämme ja on mukana lähes kaikilla elämänalueilla. Käytämme aamuvarhaisesta iltamyöhään lukemattomia IT-ratkaisuja, kuten pelejä, tietoturvaa ja erilaisia sovelluksia. ...

Kauppatieteet

Kauppatieteet tarkastelevat niitä kiehtovia, näkymättömiä voimia, jotka pitävät meitä ympäröivän maailman käynnissä. Ekonomeja tarvitaan sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti näyttämään tietä eteenpäin. Erityiso...

Kemian- ja prosessitekniikka

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan. Opit ajattelemaan kriitt...

Korkeakoulupedagogiikka

HELLA-Higher Education Learning Lab -kehittämishankkeessa on kehitetty ja pilotoitu 60 opintopisteen laajuista, monikielistä korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta korkeakouluopettajille. Tavoitteena on ollut antaa opettajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan valitsemalla yksittäisiä kursseja omien tarpeidensa mukaan.

Kulttuuri, historia ja filosofia

Moderni yhteiskuntamme perustuu traditioille, kulttuurille ja uskomuksille, jotka vaikuttavat maailmankatsomukseemme ja käsitykseemme itsestämme. Humanisti on kiinnostunut siitä, mistä yhteiskuntaa peilaavat ilmaukset...

Kvinna vid maskin

Käsityötiede ja kotitaloustiede

Omin käsin tekeminen ja tietoiseen harkintaan perustuvat valinnat arkielämässä ovat sinulle luonnollisia toimintatapoja. Haluat osaltasi luoda sekä nykypolvelle että tuleville sukupolville kestäviä elämän edellytyksiä...

Varhaiskasvatuksen opettaja

Lapset ovat hurmaavan luovia, hauskoja ja tarkkanäköisiä, ja varhaiskasvatuksen opettajan työ vastuullista, inspiroivaa ja monipuolista. Koulutuksen aikana opit kannustamaan lapsia ja tukemaan heidän oppimistaan ja ke...

Bild på strupe.

Logopedia

Logopedian opiskelu sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, viestinnästä ja äänestä ja jotka haluavat tehdä työtä ihmisten parissa. Logopedian maisterin tutkinto antaa puheterapeutin kelpoisuuden, ja voit au...

Luokanopettaja

Luokanopettajan päivät ovat täynnä menoa ja meininkiä! Luokanopettajaksi opiskelevat viihtyvät tutkimassa luontoa, järjestämässä urheilutapahtumia, vierailemassa kirjastossa, musisoimassa, tekemässä kaikenlaisia kokei...

Luokanopettaja, kielikylpy

Kielikylpy johdattaa lapsen monikulttuuriseen ajatusmaailmaan, kannustaa avoimeen suhtautumiseen ja antaa eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyluokanopettajaksi opiskelevana nautit ympäröivän maailman tutkailusta ...

Studerande i Geologicum.

Luonnontieteet

Luonnontieteet auttavat meitä ymmärtämään, miten maailmamme on muodostunut. Luonnon lainalaisuudet asettavat rajat ihmisen olemassaololle mutta tarjoavat samalla loputtomasti mahdollisuuksia taloudellisesti, sosiaalis...

Oikeusnotaari

Oikeusnotaarina ymmärrät, miksi yhteiskunnassa tarvitaan sääntöjä ja määräyksiä. Ilman niitä ihmisten, organisaatioiden ja valtioiden välille syntyy ongelmia ja konflikteja. Oikeudentunto, itsenäinen ja kriittinen aja...

Arkens fasad Åbo Akademi

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on kaksikielinen ja se on suunniteltu yhteistyössä psykologian ja oikeustieteiden oppiaineiden sekä työelämän tahojen kanssa.

Psykologia

Psykologian koulutus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Pääset soveltamaan tietojasi ihmisen käyttäytymisestä, tunteista ja kehityksestä. Psykologi kartoittaa lasten oppimisvaikeuksi...

Sosiaalitieteet

Sosiaalitieteiden opiskelu avaa ovia niille, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon paremman maailman puolesta. Opintojen aikana perehdytään siihen, miten elämä muovaa meitä ihmisinä ja etsitään vastauksia kysymyksiin,...

Teologia

Teologian opinnot antavat kiehtovan näkökulman elämään. Erilaiset elämänvalinnat, arvot, näkemykset, teot ja asenteet sekä yhdistävät että erottavat meitä ihmisiä. Eettisiä kysymyksiä ja ongelmia pohdiskelevalle teolo...

Terveystieteet

Ihmisen terveys ja hyvinvointi koostuvat useista palasista. Terveystieteiden opiskelija perehtyy hoidettavaan ihmiseen ja tämän terveyteen, hoitoon ja ympäröivään maailmaan. Ehkä sinua kiinnostavat kansanterveyden edi...

Bild på två flickor

Varhaiskasvatuksen opettaja, kielikylpy

Kielikylpylapset tutustuvat toiseen kieleen ja kulttuuriin luonnollisella tavalla, mikä kannustaa heitä avoimeen suhtautumiseen ja antaa heille eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyryhmän ruotsinkielisenä varhaisk...

Yhteiskuntatieteet (Turku)

Yhteiskuntatieteilijä ymmärtää, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii ja minkälaiset voimat ohjaavat politiikkaa Suomessa ja maailmalla. Opinnoissa perehdytään siihen, miten valtiossa hallinto toimii eri tasoilla (...

Yhteiskuntatieteet (Vaasa)

Yhteiskuntatieteilijä ymmärtää, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii ja minkälaiset voimat ohjaavat politiikkaa Suomessa ja maailmalla. Opinnoissa perehdytään siihen, miten valtiossa hallinto toimii eri tasoilla (...

Två studerande i Academill

Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen

Oppiminen vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja miten toimimme yhteiskunnan jäseninä. Pedagogisen johtamisen ja kehittämisen opiskelijana sinua kiinnostaa, miten ympäröivän maailman ke...

Ota yhteyttä

Sähköposti

studinfo@abo.fi

Puhelin

+358 2 215 4169

Avoinna

12–15

Turku

Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, Finland

Vaasa

Strandgatan 2, Vasa, Finland