Kirjoita tähän hakemasi!

Opiskele meillä

Opiskele meillä

Koulutusohjelmat

Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja innostaa päivittäin oppilaitaan avartamaan näköalojaan.

Biotieteilijä voi tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla suojella ihmisten ja eläinten elämää, kehittää sairauksiin uusia parannuskeinoja tai luoda maailman merien suojelemiseen tarkoitettuja menetelmiä ja tuotteita.

Koska olemme kaikki erilaisia kyvyiltämme ja taidoiltamme, opimme asioita eri tavoilla. Erityisopettajan tehtävänä on tukea fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä erityistukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten oppimista.

Farmaseutin työssä vaikutat konkreettisesti ihmisten terveyteen, sillä olet lääkkeiden asiantuntija.

Informaatioteknologia helpottaa jokapäiväistä elämäämme ja on mukana lähes kaikilla elämänalueilla. Käytämme aamuvarhaisesta iltamyöhään lukemattomia IT-ratkaisuja, kuten pelejä, tietoturvaa ja erilaisia s...

Kauppatieteet tarkastelevat niitä kiehtovia, näkymättömiä voimia, jotka pitävät meitä ympäröivän maailman käynnissä.

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan.

HELLA-Higher Education Learning Lab -kehittämishankkeessa on kehitetty ja pilotoitu 60 opintopisteen laajuista, monikielistä korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta korkeakouluopettajille. Tavoitteena on ollut antaa opettajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan valitsemalla yksittäisiä kursseja omien tarpeidensa mukaan.

Moderni yhteiskuntamme perustuu traditioille, kulttuurille ja uskomuksille, jotka vaikuttavat maailmankatsomukseemme ja käsitykseemme itsestämme. Humanisti on kiinnostunut siitä, mistä yhteiskuntaa peilaavat ilmaukset ovat peräisin ja minkälainen merkitys niillä on elämässämme.

Omin käsin tekeminen ja tietoiseen harkintaan perustuvat valinnat arkielämässä ovat sinulle luonnollisia toimintatapoja. Haluat osaltasi luoda sekä nykypolvelle että tuleville sukupolville kestäviä elämän edellytyksiä.

Logopedian opiskelu sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, viestinnästä ja äänestä ja jotka haluavat tehdä työtä ihmisten parissa.

Luokanopettajan päivät ovat täynnä menoa ja meininkiä! Luokanopettajaksi opiskelevat viihtyvät tutkimassa luontoa, järjestämässä urheilutapahtumia, vierailemassa kirjastossa, musisoimassa, tekemässä kaikenlaisia kokeita, valokuvaamassa, lukemassa, kirjoittamassa, laskemassa, käsitöiden parissa ja touhuamassa lasten kanssa.

Kielikylpy johdattaa lapsen monikulttuuriseen ajatusmaailmaan, kannustaa avoimeen suhtautumiseen ja antaa eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyluokanopettajaksi opiskelevana nautit ympäröivän maailman tutkailusta ja luovasta toiminnasta lasten kanssa.

Luonnontieteet auttavat meitä ymmärtämään, miten maailmamme on muodostunut. Luonnon lainalaisuudet asettavat rajat ihmisen olemassaololle mutta tarjoavat samalla loputtomasti mahdollisuuksia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen.

Oikeusnotaarina ymmärrät, miksi yhteiskunnassa tarvitaan sääntöjä ja määräyksiä.

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on kaksikielinen ja se on suunniteltu yhteistyössä psykologian ja oikeustieteiden oppiaineiden sekä työelämän tahojen kanssa.

Oppiminen vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja miten toimimme yhteiskunnan jäseninä. Pedagogisen johtamisen ja kehittämisen opiskelijana sinua kiinnostaa, miten ympäröivän maailman kehitys ja koulutukseen liittyvät kysymykset vaikuttavat ihmisiin yksilöinä ja osana ryhmää.

Psykologian koulutus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Pääset soveltamaan tietojasi ihmisen käyttäytymisestä, tunteista ja kehityksestä.

Sosiaalitieteiden opiskelu avaa ovia niille, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon paremman maailman puolesta.

Teologian opinnot antavat kiehtovan näkökulman elämään.

Ihmisen terveys ja hyvinvointi koostuvat useista palasista. Terveystieteiden opiskelija perehtyy hoidettavaan ihmiseen ja tämän terveyteen, hoitoon ja ympäröivään maailmaan.

Lapset ovat hurmaavan luovia, hauskoja ja tarkkanäköisiä, ja varhaiskasvatuksen opettajan työ vastuullista, inspiroivaa ja monipuolista. Koulutuksen aikana opit kannustamaan lapsia ja tukemaan heidän oppimistaan ja kehitystään sekä auttamaan vanhempia omassa kasvatustyössään.

Yhteiskuntatieteilijä ymmärtää, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii ja minkälaiset voimat ohjaavat politiikkaa Suomessa ja maailmalla.

Yhteiskuntatieteilijä ymmärtää, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii ja minkälaiset voimat ohjaavat politiikkaa Suomessa ja maailmalla.

Kaupan päälle kielitaito – opiskele Åbo Akademissa!

Tiesitkö, että joka viides Åbo Akademin opiskelijoista on suomenkielinen? Jos haet varmuutta ruotsin kielen taitoosi, opiskelu Åbo Akademissa tarjoaa sinulle oivan mahdollisuuden ottaa toinen kotimainen haltuun. Sujuva kielitaito tulee kuin huomaamatta, kun opiskelet valitsemaasi alaa ruotsinkielisessä ympäristössä, ruotsinkielisten opiskelukavereidesi kanssa. Meillä luennot ja kirjallisuus ovat ruotsiksi (maisteritasolla välillä englanniksikin), mutta sanakirjan käyttö on sallittua – et tosin tarvitse sitä pitkään, sillä Suomen suurin kielikylpy on todistetusti tehokas.

Yhteystiedot

Avoinna

12–15

Turku

Gripen
Hämeenkatu 13

Vaasa

Academill
Rantakatu 2

Puhelin

+358 2 215 4169

Sähköposti

studinfo@abo.fi