Skriv här det du söker efter!

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik

Studerar du på gymnasiet eller på andra stadiet och är intresserad av att lära dig mer om och jobba med barns lärande och utveckling?

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsidigt, och studierna ger dig kunskap om barns lek och lärande samt om hur du som lärare stöttar dessa. Du får också kunskap om olika lärmiljöer som barn befinner sig i samt hur dessa beaktas och utvecklas i småbarnspedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att du utvecklar kunskap och färdighet för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2022). Din utbildning ger dig också kunskap om barn i behov av stöd och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande.

Frågor om mångfald och jämställdhet genomsyrar utbildningen. Språkmedvetenhet har en tydlig plats i utbildningen och barns språkutveckling lyfts fram. Ifall du vill fördjupa dina kunskaper om hur man kan stötta barns språkutveckling genom lek och lärande samt få färdigheter att arbeta med fokus på flerspråkighet kan du välja inriktningen språkbad.

Du får ämnesdidaktiska färdigheter i musik, bildkonst, slöjd, drama, rörelse och hälsa, matematik, litteracitet, naturvetenskap och hållbar utveckling. Du får även förståelse för exempelvis digitaliseringens roll inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Förutom dessa kunskaper och färdigheter utvecklar du din sociala kompetens och relationskompetens. Du utvecklar ett relevant etiskt förhållningssätt som behövs i arbetet med barn och familjer. Under utbildningen är frågor om ledarskap och organisation centrala och viktiga.

I studierna ingår praktikperioder som ger dig nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får möjlighet att knyta kontakter till potentiella framtida arbetsgivare. Till utbildningen anknyts ett nätverk omfattande omkring 100 övningsdaghem i Svenskfinland, med utbildade handledare. Övningsdaghemmen förser utbildningen med praktikplatser och förstärker kvaliteten på utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och som förskollärare. Pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter, och ger dig behörighet att arbeta som daghemsföreståndare.

I antagningen 2024 finns det flera vägar in till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik: gemensam ansökan, flerformsutbildning, överflyttaransökan och Öpuleden. Läs mer om vilken väg som passar just dig under Specifika antagningsgrunder nedan. Tidigare studier kan tillgodoräknas när det är möjligt.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

De flesta lärare inom småbarnspedagogik arbetar antingen kommunalt eller inom den privata sektorn, främst på daghem men också på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör även musik-, rörelse-, drama- och språkstimulerande aktiviteter till arbetet inom småbarnspedagogiken, liksom olika studiebesök som stöder barns lärande. En del småbarnspedagoger jobbar som föreståndare på daghem, med pedagogisk utveckling, inom barnkultursektorn eller som speciallärare inom småbarnspedagogik. Tack vare stor efterfrågan på speciellt svenskspråkiga småbarnspedagoger är arbetsutsikterna i branschen utmärkta. I detta människonära yrke får du göra stor skillnad i barns liv – varje dag!

Bonus: För intresserade pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även karriärmöjligheter inom forskning.

I utbildningen får du vara kreativ, lära dig allt och lite till om barn och du får verktyg att gå ut och jobba med ett av de viktigaste jobben som finns, att fostra vår framtid!

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi