Skriv här det du söker efter!

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik

Studerar du på gymnasiet eller på andra stadiet och är intresserad av att lära dig mer om och jobba med barns lärande och utveckling?

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsidigt och studierna ger dig kunskaper om barns lek och lärande, och om hur du som lärare stöttar barns lek och lärande. Du får också kunskap om de olika sammanhang som barn befinner sig i samt hur de behöver tas i beaktande i småbarnspedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att du utvecklar kunskap och färdigheter för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020). Din utbildning ger dig också kunskap om barn med särskilda behov, och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande.

Barns språkutveckling har en tydlig plats i utbildningen där bland annat den flerspråkiga språkutvecklingen lyfts fram. Frågor om mångfald och jämställdhet inkluderas även i utbildningen. Du får ämnesdidaktiska färdigheter i musik, bild, slöjd, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling, rörelse och hälsa digitalisering, dramaanpassade till arbete med inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Förutom dessa kunskaper och färdigheter utvecklar du din sociala kompetens och relationskompetens. Du utvecklar ett relevant etiskt förhållningssätt som behövs i arbetet med barn och familjer. Under utbildningen är frågor om ledarskap och organisation centrala och viktiga.

Praktikperioderna ger dig nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare. Till utbildningen finns ett nätverk omfattande omkring 100 övningsdaghem i Svenskfinland knutet. I övningsdaghemmen arbetar utbildade handledare. Övningsdaghemmen förser utbildningen med praktikplatser för och förstärker kvaliteten på utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och som förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och ger dig behörighet att jobba som daghemsföreståndare och andra utvecklingsarbeten inom småbarnspedagogik.

I antagningen 2023 finns det flera vägar in till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik: gemensam ansökan, flerformsutbildning, överflyttaransökan och Öpuleden. Läs mer om vilken väg som passar just dig under Specifika antagningsgrunder nedan. Tidigare studier kan tillgodoräknas när det är möjligt.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

15–30.3.2023 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 15-30.3.2023 kl. 15.00.

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

De flesta lärare inom småbarnspedagogik arbetar antingen kommunalt eller inom den privata sektorn, främst på daghem men också på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör även musik-, rörelse-, drama- och språkstimulerande aktiviteter till arbetet inom småbarnspedagogiken, liksom olika studiebesök som stöder barns lärande. En del småbarnspedagoger jobbar som föreståndare på daghem, med pedagogisk utveckling, inom barnkultursektorn eller som speciallärare inom småbarnspedagogik. Tack vare stor efterfrågan på speciellt svenskspråkiga småbarnspedagoger är arbetsutsikterna i branschen utmärkta. I detta människonära yrke får du göra stor skillnad i barns liv – varje dag!

Bonus: För intresserade pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även karriärmöjligheter inom forskning.

I utbildningen får du vara kreativ, lära dig allt och lite till om barn och du får verktyg att gå ut och jobba med ett av de viktigaste jobben som finns, att fostra vår framtid!

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi