Skriv här det du söker efter!

Speciallärare

Speciallärare

Utbildnings­programmet­ för speciallärare

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöda inlärningen hos barn, unga och vuxna som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd. Med pedagogiska hjälpmedel och miljöer gör du som speciallärare det möjligt för varje individ att nå sin utvecklingspotential – också de begåvade elever som är i behov av extra utmaningar. Du lär dig att stöda elever med lindrigare problem i läsning, skrivning eller matematik, och får verktyg att undervisa barn och unga med grava inlärningssvårigheter i specialgrupper. Under utbildningen får du utöver utmärkta pedagogiska kunskaper även träning i handledning, förståelse och flexibilitet, vilket gör dig till den bästa läraren för just dina elever!

Under speciallärarstudierna läser du specialpedagogik, pedagogik för lärare, studier i grundskolans ämnen och språkstudier. Du kompletterar dina kunskaper med studier i psykologi, logopedi, samhällsvetenskaper och medicin, som också är viktiga för speciallärararbetet. Under praktikperioderna väcks dina teoretiska kunskaper till liv. Då du studerar till speciallärare blir du först pedagogie kandidat och sedan pedagogie magister med behörighet att jobba både som speciallärare, specialklasslärare och klasslärare.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som speciallärare i arbetslivet

De flesta speciallärare jobbar i grundskolor, gymnasier och yrkesskolor, liksom på vuxenutbildningscentra, yrkeshögskolor, universitet och medborgarinstitut. Utöver den kommunala och statliga undervisningssektorn finns det också efterfrågan för ditt pedagogiska kunnande inom branscher på den privata sidan, liksom även i olika organisationer (t.ex. De Utvecklingsstördas Stödförbund eller Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening) och myndigheter (t.ex. sjukhus eller ungdomsfängelser). I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya speciallärare på många håll i Finland.

 

Bonus: För duktiga speciallärare erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Att vara speciallärare är ett av de mest tacksamma yrken, där du får en meningsfull vardag.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi