Skriv här det du söker efter!

Studera i Finland

Studera i Finland

Vill du som nordisk medborgare skaffa dig en avgiftsfri, högkvalitativ universitetsutbildning – utomlands och på svenska? Då är du varmt välkommen att ta del av Finlands bredaste urval av universitetsutbildning på svenska och bekanta dig med alla de faktorer som gör Finland till ett utmärkt land att ta din kandidat- eller magisterexamen i.

Om du med din nuvarande examen är behörig att söka till högskolor i det nordiska land du nu bor i, så är du behörig att ansöka om en studieplats även hos oss.

Ansökan

Sökande från Norden kan antas som grundexamensstudent till Åbo Akademi på två sätt:

  1. I den separata antagningen: Du kan söka in i den separata antagningen för nordiska sökande om du fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk. I den separata antagningen deltar många, men inte alla, av våra utbildningar. I den separata antagningen söker du med ditt gymnasiebetyg. Läs mer här om hur poängen beräknas utgående från ditt betyg.
  2. I den gemensamma ansökan: Om den utbildning du vill ansöka till inte ingår i separat ansökan, kan du ansöka om en studieplats i den gemensamma ansökan.  Söker du denna väg, kan du antas genom att delta i urvalsprov. Observera att urvalsproven ordnas i Finland. Läs mera här om våra urvalsprov.

Både gemensam ansökan och separat ansökan hålls nästa gång 16-30.3.2022 på webbsidan studieinfo.fi.

Uppdaterad 22.10.2021