Skriv här det du söker efter!

Bio­veten­skaper

Bio­veten­skaper

Utbildningsprogrammet i bio­veten­skaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor. Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Redan på kandidatnivå styr dina intressen valet av huvudämne. Med huvudämnet cell och molekylär biovetenskap lär du dig bl.a. hur organ och vävnader bildas och utvecklas, hur cellerna kommunicerar samt hur generna styr hela processen. Du läser också om stamceller och cancerceller och om hur nya terapier mot olika sjukdomar skapas. Ditt biämne är kemi och under magisterstudierna fördjupar du dig ytterligare i antingen biokemi eller cellbiologi. Huvudämnet miljö- och marinbiologi är något för dig som är intresserad av havsområdenas (särskilt Östersjöns) biologiska mångfald, ekologi och arter. Du får delta i praktiska fältkurser och kan välja ett bio- eller naturvetenskapligt biämne. Inom båda huvudämnena har du fina möjligheter att studera utomlands och skapa kontakter inför arbetslivet.

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13.3 – 27.3.2024 (deadline kl. 15.00)

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Huvudämnen

Inom utbildningsprogrammet i biovetenskaper kan du söka in till huvudämnena cell och molekylär biovetenskap samt miljö- och marinbiologi. Miljö- och marinbiologi erbjuds på kandidat- och magisternivå. Cell och molekylär biovetenskap erbjuds på kandidatnivå, på magisternivån fortsätter du dina studier i något av huvudämnena cellbiologi och biokemi.

Du som biovetare i arbetslivet

Som utexaminerad kandidat i naturvetenskaper/filosofie magister kan du med ditt jobb göra skillnad för både människa och natur, samt öka medvetandet om miljöfrågor. Forskare, doktorand, projektsakkunnig, produktionskemist, produktutvecklingschef, naturskyddsbiolog, miljöinspektör och lärare i biologi är bara några av titlarna på dem som tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Många arbetar med forskning (universitet), undervisning (yrkeshögskolor, grundskolor), produktutveckling (läkemedels- och kemiindustri, varvsindustri) och hälsoförvaltning (statlig och kommunal övervakning, hälsosektorn, sjukhus, arbetshygien, EU). Som högskoleutbildad expert får du gå in på minsta lilla detalj för att hitta de bästa lösningarna. Ditt arbete är banbrytande!

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga biovetare.

Kontakt

Besöksadress

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Biovetenskap/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi