Skriv här det du söker efter!

Havet

Havet

Erbjuder kunskap om det marina och maritima livet för en hållbar framtid


Vårt uppdrag är att hitta vetenskapsbaserade lösningar lömska problem (eng. Wicked problems) för att möjliggöra samexistens mellan marina och maritima liv och det moderna samhället som uppmuntrar hållbar tillväxt i Östersjön och de nordiska havsområdena, inklusive Arktis.

Vi gör detta genom att arbeta över forskningsområdena miljö- och marinbiologi, offentligt ledarskap och industriell ekonomi, och i nära samarbete med statliga institutioner, politiska beslutsfattare, sjöfartsindustri, forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer, privata företag och donatorer, i ett Levande Laboratorium-ramverk (eng. Living Lab).

Vår forskning fokuserar särskilt på marinbiologi, reglering och andra styrningsmekanismer samt maritim logistik och handel, med Östersjön som en global modell. Profileringsområdet är en samarbetsprestation med Åbo Universitet.

Se videon nedan där några av våra experter förklarar vikten av, och mångfalden av forskning inom Havet.


 

Uppdaterad 5.3.2024