Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kortdokumentär skildrar livet i blåstångsbältet

Blåstången, Fucus vesiculosus, är en av Östersjöns viktigaste nyckelarter med stor betydelse för Östersjöns artmångfald.

Blåstången är brun eller olivgrön till färgen, storvuxen och rikligt förgrenad, och lätt att känna igen. Blåstången formar fantastiska buskage på klipp- och stenbottnar på ungefär 0,5–3 meters djup. Bland tången vimlar det av otaliga ryggradslösa djur som använder tången både som skydd och som föda. De små djuren utgör i sin tur föda för många fiskarter och blåstången är således en viktig länk i havets näringskedja.

Marinbiologerna Henna Rinne, Tiina Salo och Sonja Salovius-Laurén vid Åbo Akademi har inom ramen för medborgarforskningsprojektet ”Vem äter blåstång?” låtit producera en kortfilm om livet i blåstången.

– Blåstångens tillstånd speglar hela Östersjöns tillstånd och vi vill på det här sättet lyfta fram blåstångens liv och betydelse för havets biodiversitet, säger Henna Rinne.

– Filmen är gjord i nära samarbete med produktionsbolaget DocArt som är prisbelönt för sina fina naturdokumentärer. Filmen ger en informativ inblick i vad som försiggår under ytan och väcker förhoppningsvis intresse för den fascinerande undervattensnaturen, säger Sonja Salovius-Laurén.

Se kortdokumentären här:

https://www.youtube.com/watch?v=sDxCH3O3LOg

Även om blåstången har studerats ingående finns det fortfarande många frågetecken kring dess roll i ekosystemet. Det är välkänt vilka djurarter som förekommer bland blåstången men ännu oklart i vilken omfattning och i vilken mån mängderna varierar under olika tidpunkter och i olika havsområden. Det här vill forskarna i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi undersöka i sommar, och här önskar forskarna att också allmänheten hjälper till.

– Vill du prova på att vara havsforskare för en stund och hjälpa till att undersöka hur mycket liv det finns i blåstångsbälten på olika ställen längs den finska kusten? Provtagningen är lätt att utföra och ett roligt sommargöra till exempel med barnen, berättar Tiina Salo, som också har gjort virtuella skolbesök inom projektet under våren.

Åbo Akademi har en lång tradition av Östersjöforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens mellan moderna samhällen och havet.

Läs mer om hur du kan delta i projektet: abo.fi/vematerblastang