Åbo Akademi forskningsmobilitet

Forskningsmobilitet vid Åbo Akademi

Åbo Akademis forskningsmobilitetsprogram stöder forskningsbesök till och från Åbo Akademi för forskare vars forskning faller inom ramarna för något av forskningens profileringsområden; Minoritetsforskning, Molekylär process- och materialteknologi, Läkemedelsutveckling och diagnostik och Havet.

Mobilitetsprogrammet stöder vetenskapligt samarbete inom profilområdena, stärker internationella kontakter och bidrar till tvärvetenskapligt akademiskt samarbete. Genom programmet är det möjligt för forskare vid Åbo Akademi att tillbringa en period utomlands med sin forskning. Programmet möjliggör också internationella forskares besök till Åbo Akademi.

Praktiska detaljer och ansökan

Mobilitetsprogrammet möjliggör forskningsmobilitet i två riktingar:

  • Forskare anställda vid Åbo Akademi kan åka utomlands till valfritt universitet eller forskningsinstitut.
  • Internationella forskare som bor utomlands kan välja att besöka Åbo Akademi.

Åbo Akademi stöder forskningsbesök för 1-6 månader genom att ersätta resekostnader och genom att betala ett månatligt mobilitetsstöd eller forskningsstipendium. Enskilda konferensresor stöds inte via programmet.

  • För forskare vid Åbo Akademi utbetalas ett mobilitetsstöd upp till 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare som reser med underhållsberättigade barn). Utöver mobilitetsstödet ersätts resekostnaderna som en reseersättning (en tur och retur flygbiljett i ekonomiklass för forskaren).
  • För forskare som besöker Åbo Akademi från ett annat land betalas ett forskningsstipendium på 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare som reser med underhållsberättigade barn). Utöver forskningsstipendiet ersätts resekostnaderna som ett reseunderstöd (en tur och retur flygbiljett i ekonomiklass för forskaren).

Följande ansökningstider är:

  • 1.10.2018-31.10.2018 (forskningsbesök som börjar mellan januari och augusti 2019)
  • 15.2.2019-15.3.2019 (forsknigsbesök som börjar mellan maj och december 2019

Detaljerad ansökningsinformation finns på våra engelskspråkiga sidor.

 

För ytterligare information om programmet, vänligen kontakta: researchmobility@abo.fi.

 

 

 

Uppdaterad 4.10.2018