Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi forskningsmobilitet

Åbo Akademi forskningsmobilitet

Forskningsmobilitet vid Åbo Akademi

Åbo Akademis forskningsmobilitetsprogram stöder internationella forskningsbesök till och från Åbo Akademi för forskare. Mobilitetsprogrammet stöder vetenskapligt samarbete för ÅAs profilområden, stärker internationella kontakter och bidrar till tvärvetenskapligt akademiskt samarbete. Genom programmet är det möjligt för forskare vid Åbo Akademi att tillbringa en period utomlands med sin forskning. Programmet möjliggör också internationella forskares besök till Åbo Akademi. Forskningen kan vara inom olika områden, och den bör ha relevans för något av ÅA:s profileringsområden.

Vänligen notera att ansökan inom mobilitetsprogrammet för tillfället är begränsat till följande:

  • forskningsmobilitet inom profileringsområdet Minoritetsforskning
  • ansökningstid: 27.6-15.8.2023
  • finansiering kan sökas för forskningsbesök som genomförs under hösten 2023 (kostnader bör vara redovisade i sin helhet senast 31.12.2023)
  • för närmare information, se forskningsmobilitetens engelskspråkiga sidor

Praktiska detaljer och ansökan

Mobilitetsprogrammet möjliggör forskningsmobilitet i två riktingar:

  • Forskare vid Åbo Akademi (anställda och stipendiater) kan åka utomlands till valfritt universitet eller forskningsinstitut.
  • Internationella forskare som bor utomlands kan välja att besöka Åbo Akademi.

Åbo Akademi stöder forskningsbesök för 1-6 månader genom att ersätta resekostnader och genom att betala ett månatligt mobilitetsstöd eller forskningsstipendium. Enskilda konferensresor stöds inte via programmet.

  • För forskare vid Åbo Akademi utbetalas ett mobilitetsstöd upp till 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare som reser med underhållsberättigade barn) se mer detaljer på engelska sidorna. Utöver mobilitetsstödet ersätts resekostnaderna som en reseersättning (en tur och retur flygbiljett i ekonomiklass för forskaren som ska bokas via ÅA:s resebyrå Amex GBT ). För stipendiater se mer detaljer via våra engelskspråkiga sidor.
  • För forskare som besöker Åbo Akademi från ett annat land betalas ett forskningsstipendium på upp till 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare som reser med underhållsberättigade barn) se mer detaljer på engelska sidorna. Utöver forskningsstipendiet ersätts resekostnaderna som ett reseunderstöd (en tur och retur flygbiljett i ekonomiklass för forskaren).

Detaljerad ansökningsinformation finns på våra engelskspråkiga sidor.

 

Uppdaterad 27.6.2023