Åbo Akademi forskningsmobilitet

Forskningsmobilitet vid Åbo Akademi

Åbo Akademis forskningsmobilitetsprogram stöder forskningsbesök till och från Åbo Akademi. Programmet är tilltänkt att stöda forskare vars forskning faller inom ramarna för något av forskningens profileringsområden; Minoritetsforskning, Molekylär process- och materialteknologi, Läkemedelsutveckling och diagnostik och Havet.

Forskningsmobilitetsprogrammet stöder vetenskapligt samarbete inom profilområdena, stärker internationella kontakter och bidrar till tvärvetenskapligt akademiskt samarbete. Genom programmet är det möjligt för forskare vid Åbo Akademi att tillbringa en period utomlands med sin forskning. Programmet möjliggör också internationella forskares besök till Åbo Akademi.

Praktiska detaljer och ansökan

Mobilitetsprogrammet möjliggör forskningsmobilitet i två riktingar:

  • Forskare anställda vid Åbo Akademi kan åka utomlands till valfritt universitet.
  • Forskare som bor utomlands kan välja att besöka Åbo Akademi.

Åbo Akademi stöder forskningsbesök för 1-6 månader genom att ersätta resekostnader och genom att betala ett månatligt mobilitetsstöd eller forskningsstipendium.

  • För forskare vid Åbo Akademi utbetalas ett mobilitetsstöd upp till 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare med underhållsberättigade barn). Utöver mobilitetsstödet ersätts resekostnaderna som en reseersättning (tur och retur flygbiljett för forskaren).
  • För forskare som besöker Åbo Akademi från ett annat land betalas ett forskningsstipendium på 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare med underhållsberättigade barn). Utöver forskningsstipendiet ersätts resekostnaderna som ett reseunderstöd (tur och retur flygbiljett för forskaren).

Forskningsbesöket kan ske när som helst under året. Ansökan för besök som sker under 2018 bör lämnas in senast tre månader före det planerade besöket ska börja.

Mer information om ansökningar som berör 2019 publiceras inom kort.  

Ansökningar välkomnas av forskare på olika nivåer vars forskning sammanfaller med något av profilområdena. Varje sökande ska ha en rekommendation av en ordinarie professor vid Åbo Akademi. Märk att Åbo Akademi förutsätter att sökanden också har godkännande av t.ex. ämnesansvarig eller motsvarande före ansökan lämnas in.

Detaljerad information om programmet och ansökningen finns på våra engelskspråkiga sidor.

 

 

 

Uppdaterad 9.8.2018