Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi forskningsmobilitet

Åbo Akademi forskningsmobilitet

All scheduled visits from partners /guests from abroad are cancelled for the time being.

For more information please follow ÅAUs page on how we are dealing with the Coronavirus:

https://www.abo.fi/en/news/instructions-for-staff-and-students-at-aau/

For the applications for autumn 2020: we will process the applications as normal and will keep you updated closer to the summer on ÅAUs stand then. Do not book any flights or accommodation until that time.

Take care of yourself and those around you!

Forskningsmobilitet vid Åbo Akademi

Åbo Akademis forskningsmobilitetsprogram stöder internationella forskningsbesök till och från Åbo Akademi för forskare. Forskningen kan vara inom olika områden, och samtidigt ha relevans för något av ÅAs profileringsområden; Minoritetsforskning, Teknologier för en hållbar framtid, Lösningar för hälsa och Havet.

Mobilitetsprogrammet stöder vetenskapligt samarbete för ÅAs profilområden, stärker internationella kontakter och bidrar till tvärvetenskapligt akademiskt samarbete. Genom programmet är det möjligt för forskare vid Åbo Akademi att tillbringa en period utomlands med sin forskning. Programmet möjliggör också internationella forskares besök till Åbo Akademi.

Praktiska detaljer och ansökan

Mobilitetsprogrammet möjliggör forskningsmobilitet i två riktingar:

  • Forskare vid Åbo Akademi (anställda och stipendiater) kan åka utomlands till valfritt universitet eller forskningsinstitut.
  • Internationella forskare som bor utomlands kan välja att besöka Åbo Akademi.

Åbo Akademi stöder forskningsbesök för 1-6 månader genom att ersätta resekostnader och genom att betala ett månatligt mobilitetsstöd eller forskningsstipendium. Enskilda konferensresor stöds inte via programmet.

  • För forskare vid Åbo Akademi utbetalas ett mobilitetsstöd upp till 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare som reser med underhållsberättigade barn) se mer detaljer på engelska sidorna. Utöver mobilitetsstödet ersätts resekostnaderna som en reseersättning (en tur och retur flygbiljett i ekonomiklass för forskaren som ska bokas via ÅA:s resebyrå Amex GBT ). För stipendiater se mer detaljer via våra engelskspråkiga sidor.
  • För forskare som besöker Åbo Akademi från ett annat land betalas ett forskningsstipendium på upp till 1050 e/månad (1500 e/månad för forskare som reser med underhållsberättigade barn) se mer detaljer på engelska sidorna. Utöver forskningsstipendiet ersätts resekostnaderna som ett reseunderstöd (en tur och retur flygbiljett i ekonomiklass för forskaren).

Nästa ansökningsperiod öppnar mitten av februari med deadline 15 Mars 2020 för vistelser mellan juli-december 2020.

Detaljerad ansökningsinformation finns på våra engelskspråkiga sidor.

 

För ytterligare information om programmet, vänligen kontakta: researchmobility@abo.fi.

Uppdaterad 15.1.2021