Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Samhällsvetenskaperna vid Åbo Akademi får donation på 150 000 euro – kommer att gynna forskning om skärgården

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens Kulturfond donerar 150 000 euro till utbildningsområdet för samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi.

Detta är den andra stora donationen inom den pågående medelinsamlingskampanjen med statlig motfinansiering som pågår som bäst.

– Vi är mycket tacksamma för donationen som kommer att knytas till samhälls- och tvärvetenskaplig utbildning, och till forskningen inom Åbo Akademis strategiska forskningsprofil Havet, säger Nina Tynkkynen, biträdande professor i offentlig förvaltning och professor Erik Bonsdorff, styrgruppsordförande för Havet.

Profilen Havet granskar hur förhållandet mellan naturen, människan, kulturen och de ekonomiska förutsättningarna i skärgårdssamhällena utvecklas över tid och rum. Samhällsvetenskaplig forskning inom profilen har bland annat som mål att undersöka skärgårdssamhällens livskraft, både den fastboende befolkningens och sommargästernas deltagande i samhällslivet, där naturens struktur och funktion, och människans krav och behov tas i beaktande.

Just nu kan donationer till Åbo Akademi riktas till statens motfinansieringskampanj där staten bidrar med ett visst belopp för varje euro som universiteten emottar under kampanjen som pågår till 2022. De insamlade medlen gynnar undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi.

Läs mer om projekten inom samhällsvetenskaplig havsforskning (SeaHer och Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri).

Läs mer om forskningsprofilen ”Havet”.

Läs mer om statens motfinansieringsprogram 2020–2022.