Skriv här det du söker efter!

Om Åbo Akademis strategiska forskningsprofilering

Om Åbo Akademis strategiska forskningsprofilering

Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning är:

Minoritetsforskning, med fokus på minoritetskultur och -identitet, två- och flerspråkighet och språkinlärning samt diskriminering, lika rättigheter och demokrati. Även jämställdhet mellan könen är en fråga som hör till profilen.

Molekylär process- och materialteknologi, med fokus på användningen av biomassa, i synnerhet träbaserad biomassa, som råämne för nedbrytbara kemikalier och material.

Läkemedelsutveckling och diagnostik (i samarbete med Åbo universitet), med fokus bland annat på bioaktiva ämnen, läkemedelstillförsel och diagnostik.

Havet (i samarbete med Åbo universitet), med fokus på marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi inom Östersjöforskning.

De fyra tyngdpunktsområdena har valts utifrån en strävan efter att vår forskning ska ta sig an frågor och inspirera till handlingar som är viktiga för samhället.

Uppdaterad 2.1.2020