Kirjoita tähän hakemasi!

Meri ja merenkulku

Åbo Akademi on jo pitkään profiloitunut Itämeritutkimuksen saralla. Meribiologia on tutkimusvaltainen aine jolla on vahva kansainvälinen asema. Meri ja merenkulku on yksi Åbo Akademin tutkimuksen profilointialueista ja se luotiin vuonna 2017 yhdessä Turun yliopiston kanssa.

Åbo Akademin osalta profilointialue rakentuu tutkimukselle, jota olemme tehneet meri- ja ympäristöbiologiassa, valtio- ja hallintotieteissä sekä teollisuustaloudessa jo useiden vuosien ajan. Profilointialueen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat nyky-yhteiskuntien ja meren rinnakkaiselon ja jotka edistävät kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Profilointialueen yleisenä tavoitteena on perustaa maailman johtava huippututkimusyksikkö, jonka painopisteenä on Itämeri ja pohjoiset merialueet, mukaan lukien arktisten merten ekosysteemit.

Erityistä huomiota kiinnitetään meriekologian kehittymiseen rannikkoalueilla suhteessa muuttuvaan ympäristöön; kestävien, laaja-alaisten infrastruktuurijärjestelmien kehittämiseen ja toimeenpanoon erityisesti liikenteen ja energian osalta, sekä monialaiseen asiantuntijaneuvontaan yhteiskunnalle, päätöksentekijöille, kansallisille ja kansainvälisille asiantuntijaelimille, kansalaisjärjestöille ja yritysmaailmalle. Tarkoituksenamme on myös analysoida ja arvioida millainen vaikutus poliittisilla ja hallinnollisilla instituutioilla on Itämerialueeseen.

 

Päivitetty 27.5.2020