Skriv här det du söker efter!

ÅA:s gemensamma urvalsprov

ÅA:s gemensamma urvalsprov

Från och med våren 2020 ordnas ett gemensamt urvalsprov för de ansökningsmål som inte har nationella urvalsprovssamarbeten eller interna samarbeten. Detta gäller följande ansökningsmål:

  • Biovetenskaper
  • Hälsovetenskaper
  • Kultur, historia och filosofi (+ B-del)
  • Naturvetenskaper
  • Rättsnotarie (+ B-del)
  • Samhällsvetenskaper i Vasa
  • Samhällsvetenskaper i Åbo
  • Socialvetenskaper
  • Teologi

Det gemensamma urvalsprovet hålls den 1.6.2020.

Provet består av en allmän A-del, som är samma för alla. A-delen är avsedd att mäta allmänna färdigheter som behövs för universitetsstudierna, och är således inte utbildningsspecifik och har ingen förhandslitteratur.

Ansökningsmål kan därtill själva ha en specifik B-del som skrivs av dem som sökt till ansökningsmålet i fråga. Våren 2020 är det bara två ansökningsmål som har en B-del: rättsnotarie, samt kultur, historia och filosofi. Somliga ansökningsmåls B-delar kan ha förhandslitteratur i någon mån. Kontrollera alltid vad som gäller för just det ansökningsmål du sökt in till.

För de ansökningsmål som bara har en A-del är tiden att skriva provet maximalt två timmar. För en B-del fås en timmes tilläggstid.

 

Uppdaterad 22.11.2019