Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

På den här sidan hittar du all nödvändig information om Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Under urvalsprovet 3.6.2024 kommenterade några deltagare uppgift 6.8 och undrade om uppgiften var felaktig och därmed saknade lösning. Uppgiften har kontrollerats och konstaterats vara korrekt, d.v.s. uppgiften gick att lösa och ett av de angivna svarsalternativen var det rätta.

Informationen tillagd 4.6.2024.

I och med reformen av antagningen till universiteten år 2020 förnyades också urvalsproven. Då en majoritet i regel antas genom studentexamensbetyg och således inte går på urvalsprov har urvalsprovens roll förändrats. För att underlätta för sökande skapades därför ett nytt, gemensamt urvalsprov för merparten av ansökningsmålen vid Åbo Akademi som inte hade nationella urvalsprovssamarbeten från tidigare.

Provet, Åbo Akademis gemensamma urvalsprov, har ingen förhandslitteratur och syftar istället till att mäta mer allmänna färdigheter för att bättre återspegla studentexamens roll i och med att en del av sökande antas till utbildningarna enbart på basis av studentexamensbetyget.

Urvalsprovet hålls den 3.6.2024 kl. 10.00–12.00*. Anmälan till urvalsprovet sker i samband med ansökan till ansökningsmålen i Studieinfo. För att kunna delta i urvalsprovet behöver du ha anmält dig till provet i samband med ansökan (det är också möjligt att välja att du inte deltar i urvalsprovet i ansökningsblanketten). I samband med din ansökan väljer du vilken ort du skriver provet på och det går inte att ändra ort efter att ansökningarna har stängt. I ansökan kan du välja att skriva provet i Åbo, Vasa eller Mariehamn.

* Den som söker till utbildningsprogrammet i juridik eller ansökningsmålet för engelska språket och litteraturen vid utbildningsprogrammet i språk skriver också separata B-delar och skriver urvalsprovet kl. 10.00–14.00; mer information om B-delarna finns på programmens sidor: juridik, engelska.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

Orten du skriver provet på är den du har anger i din ansökan i Studieinfo. Notera att du inte själv kan ändra ditt val efter att ansökningstiden gått ut.

Försenade sökande får INTE delta i urvalsprovet.

Från och med 4.7.2024 kan du granska dina egna provsvar i den nationella urvalsprovspoängstjänsten.

Urvalsprovspoängstjänsten öppnas 4.7.2024 kl. 12.00. Tjänsten är öppen till och med 31.12.2024.

 1. Gå på sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 4.7.2024)
 2. Logga in med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i Urvalsprovspoängstjänsten genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du ett bekräftelsemeddelande från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoängstjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoängstjänsten.

Till urvalsprovet ska du ha följande saker med dig:

 • Bildförsett identitetsbevis. Utan identitetsbevis får du inte delta i provet. Godkända identitetsbevis är giltigt:
  • pass,
  • finländskt körkort,
  • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
  • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

  Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

 • Bärbar dator och strömkabel. Du kan inte delta i urvalsprovet med surfplatta eller telefon. Se nedan för närmare krav på teknisk utrustning.
 • Identifieraren (QR-kod). Identifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet per sms och e-post.
 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal) för anteckningar.

Du får därtill ha med dig följande:

 • En dryckesflaska med kork och en liten matsäck i transparent omslag. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Separat trådbunden mus och tangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel och individuellt förpackade menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • En ansiktsmask och handdesinfektionsmedel i en liten transparent flaska.
 • Mobiltelefon, men ska stängas innan provet inleds och lämnas på en plats som övervakaren anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Du får inte ha med dig övriga saker som inte nämns i ovanstående listor, däribland exempelvis:

 • Skyddsfilm för datorskärm och musmatta.
 • Utrustning som utnyttjar trådlösa nätverksförbindelser, till exempel möss, tangentbord, hörlurar, smartklockor eller aktivitetsarmband med Bluetooth-anslutning får inte tas in i provlokalen.
 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Du ser den återstående provtiden i provsystemet.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Tekniska krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan selain.korkeakouluun.fi kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet. Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor indelade i sex delområden. Urvalsprovet kan ge maximalt 180 poäng — rätt svar ger poäng, fel svar ger minuspoäng och obesvarade uppgifter ger noll poäng. Olika ansökningsmål viktar urvalsprovet på olika sätt — se tabellen nedan för viktningen. Antalet poäng du kan få per uppgift beror på viktningen och antalet uppgifter inom delområdet, poängen fördelas alltså jämnt inom området per antalet uppgifter (se exemplet nedanför).

Område 1: Käll­kritik Område 2: Etik Område 3: Idé­historia Område 4: Språk­känsla Område 5: Text­förståelse Område 6: Matematik, logik, statistik och problem­­lösning
Modell 1 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
Modell 2 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 33,33 %
Modell 3 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 50,00 %

 

Ansökningsmålen i gemensam antagning våren 2022 använder följande poängmodeller:

Modell 1

 • Finska språket
 • Engelska språket och litteraturen*
 • Franska språket och litteraturen
 • Hälsovetenskaper
 • Juridik*
 • Kultur, historia och filosofi
 • Ryska språket och litteraturen
 • Samhällsvetenskaper i Vasa
 • Samhällsvetenskaper i Åbo
 • Svenska språket
 • Teologi
 • Tyska språket och litteraturen

* Den som söker till ansökningsmålet för engelska språket och litteraturen inom utbildningsprogrammet i språk, samt den som söker till utbildningsprogrammet i juridik skriver också separata B-delar, mer information om B-delen finns på programmens sidor: juridik, engelska.

Modell 2

 • Logopedi
 • Naturvetenskaper (geologi)
 • Socialvetenskaper

Modell 3

 • Biovetenskaper
 • Psykologi
 • Naturvetenskaper (matematik, fysik, kemi)

Poänguträkning

Om du sökt till ansökningsmål som räknar poäng enligt olika modeller så är en uppgift värd olika mycket poäng. Samma provresultat ger alltså olika poäng för olika ansökningsmål.

Hur mycket en enskild uppgift är värd räknas ut enligt följande: Provet ger maximalt 180 poäng i sin helhet. Provets ursprungspoäng följer modell 1, så varje delområde utgör 16,67 % av poängen, eller en sjättedel av 180 poäng, vilket innebär att ett delområde är värt 180/6 = 30 poäng. Då antalet uppgifter per delområde varierar, varierar också poängen per delområde. De 30 poängen fördelas jämnt per antalet uppgifter. T.ex. om ett delområde har 8 uppgifter är en uppgift således värd 30/8 poäng, d.v.s. 3,75 poäng. Notera dock att eftersom poäng per uppgift enbart kan ges med upp till två decimaler, kan det förekomma fall där en avrundning lett till att ett delområde inte ger fulla 30,00 poäng, utan några decimaler lägre.

För att konvertera poängen från modell 1 till modell 2 eller 3 görs det enligt följande: Målprocenten dividerat med ursprungsprocenten ger en koefficient, som poängen multipliceras med. För modell 2 är koefficienten 0,8 (13,33 % = 2/15, 16,67 % = 1/6 => (2/15) / (1/6) = 0,8) och för modell 3 är koefficienten 0,6 (10,00 % = 1/10, 16.67 % = 1/6 => (1/10) / (1/6) = 0,6).

Det här innebär att t.ex. då en uppgift var värd 3,75 poäng enligt modell 1, blir en uppgiften värd 3,75 * 0,8 = 3,00 poäng i modell 2 och 3,75 * 0,6 = 2,25 poäng i modell 3. Notera att koefficienten är den samma för alla delområden förutom delområde 6, som är värt mer i modell 2 och modell 3.

Att svara fel ger minuspoäng, hälften av antalet möjliga poäng (men med två decimalers noggrannhet), d.v.s. enligt ovanstående exempel: 3,75 * -0,5 = -1,875, avrundat till -1,87.

Tröskelkrav: Det krävs minst 1,00 poäng i urvalsprovet som helhet för att vara antagningsbar.

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov innehåller ingen förhandslitteratur. Ett sätt att få en inblick i vilka sorts uppgifter provet kan innehålla är att kolla tidigare års prov och att gå igenom de olika uppgifterna och lista ut varför svaret blir ett visst svar. Provet är avsett att mäta allmänna färdigheter inom provets olika områden.

Bekanta dig med provsystemet Vallu

Via det här testprovet kan du bekanta dig med urvalsprovsystemet Vallu och kontrollera om systemet fungerar med din dator. Här hittar du anvisningar för deltagande i digitala urvalsprov i Vallu, anvisningarna har information om vad du får och inte får ta med dig till provet, vilka krav som ställs på din dator och hur det går till på själv provdagen.

Provet våren 2023: 5.6.2023

Provet våren 2023 bestod av den gemensamma delen samt två B-delar. B-delen i juridik för dem som sökt till utbildningsprogrammet i juridik och b-delen i engelska för dem som sökt till engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk.

 • Provet 2023 inklusive b-delar, med facit (facit för b-delen i engelska saknas ännu) [PDF]

Provet våren 2022: 6.6.2022

 • Gemensam del, uppgifter med facit [PDF]
 • B-del för rättsnotarie (juridik), uppgifter med facit [PDF]

Provet våren 2021: 7.6.2021

 • Provet 2021 med facit [PDF]

Provet våren 2020

Notera att provet på grund av de rådande omständigheterna ordnades i två skeden

 • Provet i skede ett (ordnades på distans), 1.6.2020, med facit [PDF]
 • Provet i skede två (ordnades på campus), 11.6.2020, med facit [PDF]

Uppdaterad 4.6.2024