Skriv här det du söker efter!

ÅA:s gemensamma urvalsprov

ÅA:s gemensamma urvalsprov

Från och med våren 2020 ordnas ett gemensamt urvalsprov för de ansökningsmål som inte har nationella urvalsprovssamarbeten eller interna samarbeten. Detta gäller följande ansökningsmål:

  • Biovetenskaper
  • Hälsovetenskaper
  • Kultur, historia och filosofi (+ B-del)
  • Naturvetenskaper
  • Rättsnotarie (+ B-del)
  • Samhällsvetenskaper i Vasa
  • Samhällsvetenskaper i Åbo
  • Socialvetenskaper
  • Teologi

Det gemensamma urvalsprovet hålls den 1.6.2020.

Provet består av en allmän A-del, som är samma för alla. A-delen består av flervalsfrågor och är avsedd att mäta allmänna färdigheter som behövs för universitetsstudierna, och är således inte utbildningsspecifik och har heller ingen förhandslitteratur.

Ansökningsmål kan därtill själva ha en specifik B-del som skrivs av dem som sökt till ansökningsmålet i fråga. Våren 2020 är det bara två ansökningsmål som har en B-del: rättsnotarie, samt kultur, historia och filosofi. Somliga ansökningsmåls B-delar kan ha förhandslitteratur i någon mån. Kontrollera alltid vad som gäller för just det ansökningsmål du sökt in till.

För de ansökningsmål som bara har en A-del är tiden att skriva provet maximalt två timmar. För en B-del fås en timmes tilläggstid.

 

Uppdaterad 16.12.2019