Skriv här det du söker efter!

Åbo: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2024

Åbo: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2024

Åbo Akademis urvalsprov i Åbo skrivs på olika platser beroende på prov. Se listan nedan för att ta reda på var det prov du ska skriva hålls.

Ingen skild kallelse skickas, men för de urvalsprov som skrivs på dator skickas identifieraren per mejl.

Anländ till provplatsen i god tid så du hinner identifiera dig för provet. Du kan behöva stå i kö för att identifiera dig.

Anländer du till provplatsen efter provets starttid, kan du inte delta i provet.

Observera att det inte nödvändigtvis går att hitta en parkeringsplats i närheten, utan du kan behöva parkera en bit bort. Du som kommer med bil behöver alltså se till att vara i tillräckligt god tid för att hinna i tid till provet om du behöver hitta en parkeringsplats.

Se urvalsprovets egen sida.

Via det här testprovet kan du bekanta dig med urvalsprovsystemet Vallu och kontrollera om systemet fungerar med din dator. Här hittar du anvisningar för deltagande i digitala urvalsprov i Vallu, anvisningarna har information om vad du får och inte får ta med dig till provet, vilka krav som ställs på din dator och hur det går till på själv provdagen.

De som enbart skriver provets gemensamma del:
Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Undantag:

Sökande till utbildningsprogrammet i juridik och/eller engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk:

Ansökningsmålet har en egen B-del i provet. De som utöver provets gemensamma del också ska skriva B-delen skriver provet här:

ASA-byggnaden, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo.

Bekanta dig med urvalsprovssystemet

Via det här testprovet kan du bekanta dig med urvalsprovsystemet Vallu och kontrollera om systemet fungerar med din dator. Här hittar du anvisningar för deltagande i digitala urvalsprov i Vallu, anvisningarna har information om vad du får och inte får ta med dig till provet, vilka krav som ställs på din dator och hur det går till på själv provdagen.

Uppdaterad 22.5.2024