Skriv här det du söker efter!

Åbo: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2023

Åbo: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2023

Åbo Akademis urvalsprov i Åbo skrivs på olika platser beroende på prov. Se listan nedan för att ta reda på var det prov du ska skriva hålls.

Ingen skild kallelse skickas om inte annat anges, men för de urvalsprov som skrivs på dator skickas identifieraren till provet per mejl.

Observera att det inte nödvändigtvis går att hitta en parkeringsplats i närheten, utan du kan behöva parkera en bit bort. Du som kommer med bil behöver alltså se till att vara i tillräckligt god tid för att hinna i tid till provet om du behöver hitta en parkeringsplats.

Provet skrivs i ASA-byggnaden, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo.

De som enbart skriver provets gemensamma del:
Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Undantag:

Sökande till utbildningsprogrammet i juridik och/eller engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk:

Ansökningsmålet har en egen B-del i provet. De som utöver provets gemensamma del också ska skriva B-delen skriver provet här:

ASA-byggnaden, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo.

Provet skrivs i ASA-byggnaden, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo.

Uppdaterad 17.5.2023