Skriv här det du söker efter!

Mariehamn: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2023

Mariehamn: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2023

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov skrivs i Mariehamn på följande plats:

Högskolan på Åland: Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn

Kom i tid till provet – försenade deltagare tas inte emot. Mer information om själva urvalsprovet hittas på urvalsprovets sida.

Uppdaterad 24.5.2023