Skriv här det du söker efter!

Mariehamn: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2024

Mariehamn: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2024

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov skrivs i Mariehamn på följande plats:

Högskolan på Åland: Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn

Ingen skild kallelse skickas, men för de urvalsprov som skrivs på dator skickas identifieraren per mejl.

Anländ till provplatsen i god tid så du hinner identifiera dig för provet. Du kan behöva stå i kö för att identifiera dig.

Anländer du till provplatsen efter provets starttid, kan du inte delta i provet.

Mer information om själva urvalsprovet hittas på urvalsprovets sida.

Bekanta dig med urvalsprovssystemet

Via det här testprovet kan du bekanta dig med urvalsprovsystemet Vallu och kontrollera om systemet fungerar med din dator. Här hittar du anvisningar för deltagande i digitala urvalsprov i Vallu, anvisningarna har information om vad du får och inte får ta med dig till provet, vilka krav som ställs på din dator och hur det går till på själv provdagen.

Uppdaterad 22.5.2024