Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Omfattning

180 + 150 studiepoäng / 3 + 2,5 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3–1.4.2020

Utbildningslinjen för psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående med din kunskap om människans beteende, känslor och utveckling. Som psykolog kan du utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bl.a. hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska.

Psykologie magisterexamen ger dig behörighet att jobba som legitimerad psykolog och utbildningen är uppbyggd så att du först läser till psykologie kandidat och sedan till magister. Kandidatstudierna omfattar teori, forskning och praktik i bland annat neuropsykologi, beteendegenetik och personlighet samt biämnesstudier och språk- och kommunikationsstudier. Dessa ger dig en bra grund för magisterstudierna där yrkesförberedande studier och en längre praktikperiod står i centrum. Behovet av skickliga psykologer i samhället är stort och alla utexaminerade får jobb. Arbetslivet med dess ansvarsfulla och intressanta uppdrag väntar på dig!

 

Antagningsgrunder

Ansökningsinformationen uppdateras för närvarande. Antagningsinformationen som gäller antagningen 2020 publiceras senast i början av november 2019.

Sök in

Ansökan är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

 

Du som psykolog i arbetslivet

Som utexaminerad psykolog är din expertis efterfrågad på många områden i samhället. Du kan jobba med omväxlande arbetsuppgifter på sjukhus och hälsovårdscentraler, skolor och universitet, konsultföretag, kommuner, arbetskraftsbyråer, fängelser och även hos polisen. Många psykologer vill utveckla sin expertis också efter examen och utbildar sig vidare till psykoterapeuter, neuropsykologer eller rättspsykologer. För den som vill forska erbjuder Åbo Akademi ypperliga möjligheter med mångsidiga temaområden såsom sexologi, neuropsykologi, aggressionsforskning och rättspsykologi. Som högskoleutbildad expert får du vara beredd på att jobba med givande och ansvarsfulla arbetsuppgifter som betjänar både den enskilda människan och hela samhället.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga psykologer.

Det bästa med att studera psykologi är de mångsidiga och intressanta studierna, samt de breda karriärmöjligheterna. Nicole Nousiainen

Kvinnlig studerande

Kontakta oss

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo