Skriv här det du söker efter!

Hälsovetenskaper

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3–1.4.2020, Överflyttare: 4.5–18.5.2020

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld. Kanske intresserar du dig för vad vi kan göra för att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar, eller hur vi kan lindra patienters lidande? På vilket sätt vi upplever (o)hälsa? Dessa och andra frågor behandlar hälsovetenskaperna både ur ett etiskt, kulturellt och vårdperspektiv. Ditt genuina intresse för människans hälsa och välbefinnande går hand i hand med din vilja att både hjälpa på individnivå och utveckla vården som helhet. Din insats som vårdexpert behövs på många fronter.

Du som studerar hälsovetenskaper vid Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne och blir först kandidat och därefter magister i hälsovetenskaper. Du väljer din studieinriktning med biämnena social- och hälsovårdsadministration, vårdvetenskapens didaktik, hälsokunskap och hälsoteknologi. Med social- och hälsovårdsadministration som biämne kan du bli ledare eller administratör inom social- och hälsovård. Hälsovetenskapens didaktik är för dig som har en vårdyrkesexamen sedan tidigare och som vill undervisa och handleda som vårdlärare på yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt. Med hälsokunskap och pedagogik som biämnen kan du bli ämneslärare i hälsokunskap. Hälsoteknologi, i sin tur, är för dig som är intresserad av de möjligheter och utmaningar som teknologin skapar inom vården. För en alldeles egen profilering har du också möjlighet att välja andra biämnen och studera utomlands.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

Du som vårdexpert i arbetslivet

Vårdexperter är efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig huvudsakligen inom den kommunala vården men även på den privata marknaden och inom undervisningssektorn. Inom vården jobbar många i förmansposition, exempelvis som avdelningsskötare, servicechefer eller omsorgschefer. Med dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, liksom ditt starka fokus på människan, tar du de rätta besluten i arbetslivet!

 

Bonus: För duktiga magistrar i hälsovetenskaper erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Jag valde att studera vårdvetenskap eftersom jag vill få en bredare grund att stå på efter min sjukskötarexamen. Michelle Sjögård

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

studinfo-vasa@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa