Skriv här det du söker efter!

Språk

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3 - 1.4.2020, 4.5 - 18.5.2020

Utbildningslinjen för språk

Utbildningslinjen för språk ger dig insikter i språkets kopplingar till människan, kulturen och samhället. Förutom att du tränar dina kommunikationsfärdigheter i tal och skrift och fördjupar dig i språkområdets kultur, litteratur och traditioner, får du också en bred teoretisk kunskap om vad språk är, hur det används i olika sammanhang samt hur det varierar och förändras. Du får alltså lära dig att närma dig språket vetenskapligt och analysera t.ex. språkliga strukturer, brukstexter och litterära texter, sociala och regionala talspråksvarieteter, språkliga förändringsprocesser, språkliga maktstrukturer och attityder samt kulturella och samhälleliga fenomen. Studierna ger dig också en förmåga att tänka självständigt, kritiskt och kreativt, vilket är nödvändigt i alla akademiska yrken.

Utbildningslinjen erbjuder studier i de främmande språken engelska, franska, ryska och tyska samt i de inhemska språken finska och svenska. Inom alla språkämnen har du möjlighet att välja mellan olika inriktningsalternativ: lärarutbildning, språk och ekonomi samt allmän inriktning.

 

Antagningsgrunder

Ansökningsinformationen uppdateras för tillfället. Ansökningsinformationen som gäller antagningen 2020 publiceras senast i början av november 2019.

Sök in

Ansökan är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

 

Huvudämnen

Inom utbildningslinjen kan du välja mellan huvudämnena engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket och tyska språket och litteraturen.

Du som språkvetare i arbetslivet

Som utexaminerad kandidat eller magister i ett språkämne är du en efterfrågad expert inom många samhällssektorer och har en mängd olika yrkesalternativ att välja mellan. Lärare, forskare, översättare, journalist, bibliotekarie, informatör, språkvårdare, marknadsförare, planerare, exportrådgivare, projektledare, företagare, och försäljningschef är bara några exempel på yrken som våra utexaminerade har.

Det bästa med engelskan är de mångsidiga studierna, möjligheten att bygga ihop studierna enligt egna intressen och de fantastiska utbytesmöjligheterna! Kaisa Korpinen, engelska språket och litteraturen

Leende studerande

Kontakta oss

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo