Skriv här det du söker efter!

Vasa: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2024

Vasa: Ankomstanvisningar för urvalsproven 2024

Åbo Akademis urvalsprov i Vasa skrivs i Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa.

Ingång från strandgatan, se nedanstående karta:

Detta gäller följande urvalsprov:

Ingen skild kallelse skickas, men för de urvalsprov som skrivs på dator skickas identifieraren per mejl.

Anländ till provplatsen i god tid så du hinner identifiera dig för provet. Du kan behöva stå i kö för att identifiera dig.

Anländer du till provplatsen efter provets starttid, kan du inte delta i provet.

Observera att det inte nödvändigtvis går att hitta en parkeringsplats i närheten, utan du kan behöva parkera en bit bort. Du som kommer med bil behöver alltså se till att vara i tillräckligt god tid för att hinna i tid till provet om du behöver hitta en parkeringsplats.

Via det här testprovet kan du bekanta dig med urvalsprovsystemet Vallu och kontrollera om systemet fungerar med din dator. Här hittar du anvisningar för deltagande i digitala urvalsprov i Vallu, anvisningarna har information om vad du får och inte får ta med dig till provet, vilka krav som ställs på din dator och hur det går till på själv provdagen. Provsystemet Vallu används i VAKAVA-provet, Urvalsprovet i farmaci och ÅA:s gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 22.5.2024