Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för språk: urvalsprov

Utbildningslinjen för språk: urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här kommer att förändras, eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna publiceras senast 30.4.2020. Du kan läsa om ändringarna på Åbo Akademis webbsida Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterad 29.4.2020]

Ansökningsmål engelska språket och litteraturen: Du som ämnar att delta i urvalsprovet för engelska språket och litteraturen behöver göra vissa förhandsåtgärder före det elektroniska urvalsprovet som fungerar som del 1 i urvalsprovet. Läs mera här.

[Uppdaterad 11.5.2020]

Du har möjlighet att bli antagen till engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen på basis av urvalsprov, om du inte har antagits på basis av din finländska studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen).

Antalet nybörjarplatser är

  • engelska språket och litteraturen 7
  • finska språket 4
  • franska språket och litteraturen 3
  • ryska språket och litteraturen 2
  • svenska språket 6
  • tyska språket och litteraturen 4

Utbildningslinjen för språk har en gemensam urvalsprovsdag för alla språkämnen. I samband med ansökan anger du på vilken ort du deltar i urvalsproven. Anmälan till urvalsproven är bindande och ingen separat kallelse sänds ut.

Urvalsproven är tisdagen den 26 maj 2020:

Åbo Humanistcentret Arken, aud. Armfelt m.fl, Fabriksgatan 2
Vasa ÅA i Vasa, aud. Bruhn, Strandgatan 2

 

Enligt följande tidsschema:

Klockslag Ämnen
9:00 – 12:00 Engelska, finska, ryska
13:00 – 16:00 Franska, svenska, tyska

 

Du skriver prov för de ämnen du sökt in till via gemensam ansökan. Du får alla dina prov genast. Proven är dimensionerade så att det går att skriva ett prov på en och en halv timme (1,5 h).

Exempel:

  • Om du sökt in till både engelska och finska skriver du båda proven mellan kl. 9:00 och 12:00.
  • Om du sökt in till engelska och franska skriver du det ena provet mellan kl. 9:00 och 12:00 och det andra provet mellan kl. 13:00 och 16:00.

Urvalsproven kräver inte några förberedelser av dig. Du får inte använda hjälpmedel om det inte särskilt anges. Du bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsproven.

Urvalsproven skrivs på respektive språk, med undantag av urvalsprovet i ryska som skrivs på svenska.

Antagen utan tillräckliga kunskaper i huvudämnet

Poängsumman i urvalsprovet i franska och tyska avgör om den antagna har tillräckliga kunskaper för att inleda grundstudierna i ämnet direkt (minst 30 av 60 poäng) eller om hen bör delta i förberedande kurser vid Språkcentret innan de egentliga studierna inleds. Språkcentrets kurser bör avklaras med minst vitsordet 3/5. Den som har antagits till studier i franska eller tyska och blivit hänvisad till kurser vid Språkcentret kan inte avklara alla grundstudier under det första studieåret. Därför bör dessa studerande i franska eller tyska inleda studier i biämnet under första året.

Om den antagna tidigare har studerat ryska men inte innehar den språknivå som krävs för att direkt påbörja grundstudierna vid ämnet kan hen läsa upp sin ryska på kurser (1-3) som anordnas vid Språkcentret. För att fastställa sin språknivå kan studerande delta i ett nivåtest som ordnas onsdag 26.8.2020 kl. 8.15-10.00 i aud. Westermarck, Arken. Den som har antagits till studier i ryska (huvudämne) och blivit hänvisad till Ryska 1 eller Ryska 2 vid Centret för språk och kommunikation bör inleda studierna i biämnet genast första året.

Uppdaterad 11.5.2020