Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för språk: urvalsprov

Utbildningslinjen för språk: urvalsprov

Du har möjlighet att bli antagen till engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen på basis av urvalsprov, om du inte har antagits på basis av din finländska studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen).

Antalet nybörjarplatser är

  • engelska språket och litteraturen 7
  • finska språket 4
  • franska språket och litteraturen 3
  • ryska språket och litteraturen 2
  • svenska språket 6
  • tyska språket och litteraturen 4

Engelska, finska, franska och ryska

Utbildningslinjen för språk har en gemensam urvalsprovsdag för engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen samt ryska språket och litteraturen. I samband med ansökan anger du på vilken ort du deltar i urvalsproven. Anmälan till urvalsproven är bindande och ingen separat kallelse sänds ut.

Urvalsproven är tisdagen den 1 juni 2021:

Åbo Humanistcentret Arken, aud. Armfelt m.fl, Fabriksgatan 2
Vasa ÅA i Vasa, aud. Bruhn, Strandgatan 2

 

Enligt följande tidsschema:

Klockslag Ämnen
9:00 – 12:00 Engelska, finska
14:00 – 17:00 Franska, ryska

 

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Du skriver prov för de ämnen du sökt in till via gemensam ansökan. Du får alla dina prov genast. Proven är dimensionerade så att det går att skriva ett prov på en och en halv timme (1,5 h).

Exempel:

  • Om du sökt in till både engelska och finska skriver du båda proven mellan kl. 9:00 och 12:00.
  • Om du sökt in till engelska och franska skriver du det ena provet mellan kl. 9:00 och 12:00 och det andra provet mellan kl. 14:00 och 17:00.

Du får inte använda hjälpmedel om det inte särskilt anges. Du bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsproven.

Urvalsproven skrivs på respektive språk, med undantag av urvalsprovet i ryska som skrivs på svenska.

Engelska språket och litteraturen

Urvalsprovet kommer att ha urvalslitteratur som du läser på förhand. Urvalslitteratur publiceras här och på studieinfo.fi ca 1 månad före urvalsprovet.

Finska, franska och ryska

Urvalsproven kräver inte några förberedelser av dig.

Svenska och tyska

Urvalsprovet

Ansökningsmålen svenska språket och tyska språket och litteraturen deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 7.6.2021 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Antagen utan tillräckliga kunskaper i huvudämnet

Poängsumman i urvalsprovet i franska avgör om den antagna har tillräckliga kunskaper för att inleda grundstudierna i ämnet direkt (minst 30 av 60 poäng) eller om hen bör delta i förberedande kurser vid Språkcentret innan de egentliga studierna inleds. Tyskans alla antagna deltar i Språkcentrets nivåtest i tyska i början av studier hösten 2021. Resultatet från testet avgör om den antagna har tillräckliga kunskaper för att inleda grundstudierna i ämnet direkt eller om hen bör delta i förberedande kurser vid Språkcentret innan de egentliga studierna inleds.

Den som har antagits till studier i franska eller tyska och blivit hänvisad till kurser vid Språkcentret kan inte avklara alla grundstudier under det första studieåret. Därför bör dessa studerande i franska eller tyska inleda studier i biämnet under första året.

Om den antagna tidigare har studerat ryska men inte innehar den språknivå som krävs för att direkt påbörja grundstudierna vid ämnet kan hen läsa upp sin ryska på kurser (1-3) som anordnas vid Språkcentret. För att fastställa sin språknivå kan studerande delta i ett nivåtest som ordnas onsdag 1.9.2021 kl. 8.15-10.00 i aud. Westermarck, Arken. Den som har antagits till studier i ryska (huvudämne) och blivit hänvisad till Ryska 1 eller Ryska 2 vid Centret för språk och kommunikation bör inleda studierna i biämnet genast första året.

Uppdaterad 8.1.2021