Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammen i språk: urvalsprov

Utbildningsprogrammen i språk: urvalsprov

Du har möjlighet att bli antagen till engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen på basis av urvalsprov, om du inte har antagits på basis av din finländska studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen).

Antalet nybörjarplatser är

 • engelska språket och litteraturen 7
 • finska språket 4
 • franska språket och litteraturen 3
 • ryska språket och litteraturen 2
 • svenska språket 6
 • tyska språket och litteraturen 4

Engelska

Engelska språket och litteraturen deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 3.6.2024 kl. 10-14 på flera orter i Svenskfinland. Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator.

För sökande till engelska språket och litteraturen består urvalsprovet av en gemensam A-del och en B-del som är ämnesspecifik för engelskan. Både A-delen och B-delen är två timmar långa, d.v.s. urvalsprovets totaltid är fyra timmar och urvalsprovet avläggs utan avbrott. A-delen kan ge max. 180 poäng och B-delen kan ge max. 420 poäng. Urvalsprovet kan totalt ge max. 600 poäng.

För att kunna beaktas i urvalsprovsantagningen krävs att du deltar och får poäng i både A-delen och B-delen och uppnår minst 1,00 poäng i urvalsprovet som helhet.

Den gemensamma A-delen
 • är två timmar lång

 • kan ge max. 180 poäng (30 % av totalpoängen)

 • består av flervalsfrågor (på svenska), och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Den ämnesspecifika B-delen
 • är två timmar lång

 • kan ge max. 420 poäng (70 % av totalpoängen)

 • för urvalsprovet till engelska språket och litteraturen ska man läsa urvalsprovslitteratur.

Urvalsprovslitteratur
För urvalsprovet till engelska språket och litteraturen ska man läsa följande:

Stockwell, Peter. 2007. Sociolinguistics: A Resource Book for Students. Routledge, 2nd edition.
Section A: Introduction: key concepts in sociolinguistics. Pages 1-35.
samt
Derek Walcott, ‘The Antilles: Fragments of Epic Memory’ (Nobel Lecture). The Nobel Prize in Literature 1992. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1992/walcott/lecture/.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

 

Finska, franska, ryska, svenska och tyska

Ansökningsmålen finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket och tyska språket och litteraturen deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 3.6.2024 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand. Du bör uppnå minst 1 poäng i urvalsprovet för att kunna beaktas i antagningen på basis av urvalsprov.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 29.4.2024