Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

17–31.3.2021

Utbildningslinjen för logopedi

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor. Magisterexamen i logopedi ger dig behörighet att jobba som talterapeut. Då kan du exempelvis hjälpa ett barn som stammar, en person som fått stroke eller en sångare med röstproblem. Utbildningen är en kombination av teori och praktik, där ditt vetenskapliga kunnande tillämpas i klinisk praktik med riktiga klienter, redan under det andra studieåret. Din uppgift som talterapeut är att både identifiera och behandla störningar i tal, språk, röst, kommunikation och sväljning. I ditt roliga, omväxlande och utmanande arbete som talterapeut får du känna att du gör ett viktigt jobb med varje klient.

Förutom logopedi studerar du under utbildningen även psykologi, språkvetenskap och medicinska ämnen, såsom anatomi, barn- och vuxenneurologi, audiologi och foniatri. Efter avlagd kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och filosofie magister, kan du anhålla om att bli legitimerad talterapeut. Under studierna kan du åka på utbyte utomlands, Åbo Akademi har nära kontakter bland annat till Syddansk universitet i Odense och Göteborgs universitet i Sverige.

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 17.3.2021 till 31.3.2021 kl. 15:00.

Du som talterapeut i arbetslivet

Som talterapeut kan du jobba både med barn och vuxna på sjukhus, hälsocentraler, (re)habiliteringsenheter, specialskolor, privata mottagningar och inom barndagvården. I ditt arbete har du egna klienter men ofta arbetar du i samarbete med anhöriga och i team med andra professionella. Arbetsutsikterna för talterapeuter är goda och hittills har alla utexaminerade talterapeuter från Åbo Akademi fått arbete, så du har gjort ett bra val!

Bonus: För forskningsintresserade erbjuder Åbo Akademi goda karriärmöjligheter. Forskare inom logopedi samarbetar ofta med forskare inom psykologi, medicin och lingvistik.

Logopedin kombinerar ett terapeutiskt synsätt med specialkunnande och leder dessutom till ett mångsidigt yrke med utmärkta arbetsmöjligheter. Atle Blomfelt

Manlig studerande

Kontakta oss

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo