Kultur, historia och filosofi

Kultur, historia och filosofi

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

14.3–28.3.2018, 2.5–16.5.2018

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Vårt moderna samhälle präglas av traditioner, kultur och trossatser, som påverkar sättet vi ser på världen och oss själva. Som humanist vill du veta varifrån dessa olika samhälleliga uttryck kommer och vilka roller de spelar i våra liv. Varifrån kommer dagens jultomte med röda kläder och vitt skägg? Hur påverkade andra världskriget konsten, litteraturen och musiken i Finland? På vilket sätt formar kristendomen vad vi i västvärlden anser vara rätt eller fel? Vilka samhällsstrukturer gör att så få kvinnor ännu idag innehar chefsuppdrag? Humaniora ger dig svar på denna typ av frågor och lär dig tillämpa dina specialkunskaper bland annat i expertuppdrag, ledarskapsuppgifter och kommunikation. Dina insikter i mänskligt liv hjälper dig lösa problem och skapa ny kunskap på ett kreativt sätt.

Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap. På magisternivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet allmän historia eller nordisk historia, och studerande i kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folkloristik. Med ett eller flera biämnen från hela Åbo Akademi, valbara kurser, språkstudier och möjlighet till internationella studier eller praktik, skräddarsyr du den akademiska grund du bygger din karriär på. Oavsett val av huvudämne blir du först kandidat i humanistiska vetenskaper och därefter filosofie magister.

 

Antagningsgrunder

Huvudämnen

Inom utbildningslinjen kan du välja mellan huvudämnena filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap. På magisternivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet allmän historia eller nordisk historia, och studerande i kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folkloristik.

Bild på studerande som sitter i bibliotekstrappan.

Filosofi

Inom filosofin vet vi att goda tankar kräver tid och arbete. Att ge sina åsikter är lätt, men lika lätt blir de ogenomtänkta, klichéartade och banala. Vi vet också att det finns redskap för att tänka bättre. Att stude...

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. G...

Gammal karta över Europa.

Historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som h...

Silvermask

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitek...

Hänglås på en bro.

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kul...

Bokhög med klassiska böcker.

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna,...

Violin och noter.

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika ku...

Små tavlor med arabiska mönster.

Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner m...

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Konstvetenskap är ett fascinerande ämne där konstverk, byggnader och design berättar för oss om kultur, religion, filosofi och om samhället i stort. Elias Djupsjö, konstvetenskap

Manlig studerande

Kontakta oss

Åbo Akademi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

fhpt-studieradgivare@abo.fi