Skriv här det du söker efter!

Kultur, historia och filosofi

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

16–30.3.2022 kl. 15:00

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Funderar du på om du ska studera ett ämne som verkligen intresserar dig, eller något som förbereder dig för din arbetskarriär? Då kan utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi vara något för dig! Den ger dig nämligen båda – och lite till. För det första får du fördjupa dig i ett huvud- och ett biämne som verkligen interesserar dig. Vill du veta hur andra världskriget påverkade konsten, litteraturen och musiken i Finland? Eller på vilket sätt kristendomen formar vad vi i västvärlden anser vara rätt eller fel? Vilka samhällsstrukturer gör att så få kvinnor ännu idag innehar chefsuppdrag? Hos oss kan du diskutera allt detta (och mycket mera) med andra, analysera det från alla möjliga synvinklar och laga podcasts eller skriva uppsatser om det. Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap.

För det andra hjälper vi dig att, tillsammans med experter från arbetslivet, utveckla sådana kompetenser som är relevanta för tiden efter studierna. Lär dig skriva en journalistisk essä, upptäck hur du kan marknadsföra kultur och diskutera vad som kännetecknar en bra lärare.

Sist, men inte minst, får du dryfta de stora frågorna i livet, fundera på varför det du studerar är viktigt i dagens värld och därmed bli en aktiv samhällsmedborgare. Och pricken över i-et: Du har möjlighet att åka på utbyte under studierna – det finns massvis med möjligheter, både nära och fjärran!

Kolla gärna på utbildningslinjens korta presentationsvideo här!

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 16.3.2022 till 30.3.2022 kl. 15:00.

Huvudämnen

Inom utbildningslinjen kan du välja mellan huvudämnena filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap. På magisternivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet allmän historia eller nordisk historia, och studerande i kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folkloristik.

Två studerande som sitter och diskuterar.

Filosofi

Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. Att studera filosofi ger dig också mod att uttala dig i angelägna frågor när du märker att du har något att komma med.

Pärmbild på tidskriften Astra.

Genusvetenskap

Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande och kreativt.

Historia

Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar.

Konstvetenskap

Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering.

Hänglås på en bro.

Kulturanalys

Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade.

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna,...

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer.

Takmålning i Åbo domkyrka.

Religionsvetenskap

Inom religionsvetenskapen studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt.

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Konstvetenskap är ett fascinerande ämne där konstverk, byggnader och design berättar för oss om kultur, religion, filosofi och om samhället i stort. Elias Djupsjö, konstvetenskap

Manlig studerande

Kontakta oss

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo