Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i juridik: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i juridik: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i juridik har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i juridik, rättsnotarie och juris magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 12.

Urvalsprovet

Utbildningsprogrammet i juridik deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 3.6.2024 kl. 10-14 i Åbo, Vasa och Mariehamn.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator.

För sökande till utbildningsprogrammet i juridik består urvalsprovet av en gemensam A-del och en juridisk B-del. Både A-delen och B-delen är två timmar långa, d.v.s. urvalsprovets totaltid är fyra timmar och urvalsprovet avläggs utan avbrott. A-delen kan ge max. 180 poäng och B-delen kan ge max. 420 poäng. Urvalsprovet kan totalt ge max. 600 poäng.

För att kunna beaktas i urvalsprovsantagningen krävs att du deltar och får poäng i både A-delen och B-delen och uppnår minst 1,00 poäng i urvalsprovet som helhet.

Den gemensamma A-delen

  • är två timmar lång
  • kan ge max. 180 poäng (30 % av totalpoängen)
  • består av flervalsfrågor (på svenska), och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Den juridiska B-delen

  • är två timmar lång
  • kan ge max. 420 poäng (70 % av totalpoängen)
  • består av flervalsfrågor (på svenska), som baserar sig på urvalsprovslitteratur, som publiceras på denna webbsida måndag 6.5.2024.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 6.5.2024