Skriv här det du söker efter!

Magister­programmet­ i­ kul­tur,­ his­toria­ och­ filo­sofi

Magister­programmet­ i­ kul­tur,­ his­toria­ och­ filo­sofi

Antagningen till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Alla humanistiska ämnen vid Åbo Akademi finns samlade i kvarteret Arken, vilket ger möjlighet till samarbete mellan ämnena. Studierna innebär såväl självständigt arbete som seminarier, gruppdiskussioner och föreläsningar om allt från medeltida gudsbegrepp och politisk konsumtion till Marcel Duchamps pissoar och genussystem. Som studerande får du personlig handledning av personalen vid ämnena. Småskaligheten gör att kontakten med undervisande personal är god, vilket i sin tur bäddar för en hemtrevlig stämning på fakulteten. Den intima studiemiljön vid ämnena kan lätt kompletteras med studier utomlands.

Studier inom humaniora ger dig ett brett kunnande och du får kännedom om samt lär dig förstå teorier, centrala begrepp och metoder inom det egna vetenskapsområdet. Du får också en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och gränser. Stor vikt läggs vid mångsidiga färdigheter vad gäller text- och informationshantering, vilket är till nytta på många områden i arbetslivet som ständigt förändras. Utexaminerade har dessutom specialiserad expertis inom sin disciplin, och kan använda denna som grund för självständigt tänkande och/eller forskning.

Under utbildningen får du öva dig på bl.a. följande färdigheter:

  • organisations- och anpassningsförmåga
  • förmåga att tänka kritiskt
  • förmåga att hantera och analysera stora mängder text och information
  • ledarskap och förmåga att fungera individuellt
  • muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk

Dessa färdigheter kan du använda dig av i din kommande yrkeskarriär t.ex. för att lösa problem, bidra till kreativa lösningar inom sammanhang där man utvecklar ny kunskap och i kommunikation med andra. Du får beredskap att leda grupper, men kan också arbeta självständigt inom din bransch i krävande expertuppdrag eller som företagare.

Inom magisterprogrammet kan du välja bland följande huvudämnen; allmän historia, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, nordisk etnologi, nordisk folkloristik, nordisk historia och religionsvetenskap.

Inom magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi har du också möjlighet att välja en utbildning för arkivstudier och dokumenthantering. Utbildningen är en möjlighet för dig som inleder studier i något av huvudämnena nordisk etnologi, nordisk folkloristik eller nordisk historia.

Om du är intresserad av magisterstudier på engelska inom samma område kan du bekanta dig med vårt internationella magisterprogram Master’s Degree Programme in Social Exclusion.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens betydelse och utveckling och är en bra språngbräda till ett arbete med musik- eller kulturadministration.

Manlig studerande

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi