Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

20.3–3.4.2019, Överflyttare: 2.5–16.5.2019

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Antagningen till hushållsvetenskap eller slöjdvetenskap ger dig rätt att avlägga pedagogie kandidat- och magistersexamen.

Utbildningen ordnas vid Åbo Akadeim i Vasa.

Inom dessa vetenskaper har du möjlighet att fördjupa dig i kultur på ett mångsidigt sätt – genom tradition och nytänkande. Frågor om konsumtion och hållbar utveckling är aspekter som betonas i utbildningarna. Inom utbildningen har du möjlighet att utveckla sunt kritiskt tänkande och miljömedvetenhet. Genom planering, tillverkning och tillredning av konkreta produkter utvecklar du färdigheter i problemlösning, tredimensionellt och innovativt tänkande samt förmåga att bemästra vardagen. Utbildningarna tar fasta på mångsidigt innehåll som sträcker sig från bland annat ämnesrelaterad teknologi och utbildningsrelaterad digitalistering till välmående och hälsa både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Inom utbildningarna utmanas traditionellt genustänk.

I ansökan väljer du mellan huvudämnena hushållsvetenskap och slöjdvetenskap. Som studerande har du möjlighet att profilera dig för kommande yrkeskarriär, allt från ämneslärare till egenföretagare eller aktör och sakkunnig inom kultur och mediabranschen, genom dina val av biämnen.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 20.3.2019 till 3.4.2019 kl. 15.00.

 

Inom utbildningen lär man sig nya saker varje dag, både av varandra men också självständigt. Som slöjdare kommer man mycket nära varandra. Jakob Hellström

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studiehandledning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

studinfo-vasa@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa