Huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

20.3–3.4.2019, Överflyttare: 2.5–16.5.2019

Ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd

Ämnesläraryrket är för dig som brinner för att skapa med dina händer och som vill dela ditt kunnande med andra. Som ämneslärare har du möjlighet att utvecklas som expert och kritisk konsument, samtidigt som du arbetar med människor och hjälper dem hitta utlopp för sin kreativitet. I huslig ekonomi lär ämneslärare ut mattillredning, hushållsfärdigheter, måltidskunskap, konsumtion och hållbarhet. Ämneslärare i teknisk slöjd och textilslöjd undervisar i både nya och traditionella sätt att forma material till konkreta produkter, liksom även fingerfärdighet, precision och tre-dimensionell rumsuppfattning. På ämneslärarlinjen lär du dig utnyttja din kreativitet och företagsamhet till att lösa problem skickligt, snabbt och på nytänkande vis, samtidigt som du får prova på olika undervisningsmetoder och praktiska arbetssätt.

I dina studier har du antingen hushållsvetenskap eller slöjdvetenskap (med inriktningen teknisk slöjd eller textilslöjd) som huvudämne. Alla ämneslärarstuderande läser pedagogik som sitt första långa biämne och det kan du kombinera med egenvalda biämnen, t.ex. ett annat intressant undervisningsämne, samt kurser i språk och kommunikation och valfria studier. Till ämneslärarstudierna hör undervisningspraktik och du har möjlighet att studera utomlands, särskilt i de nordiska länderna. Då du studerar till ämneslärare blir du först pedagogie kandidat och därefter pedagogie magister med lärarbehörighet.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 20.3.2019 till 3.4.2019 kl. 15.00.

 

Du som ämneslärare i arbetslivet

Som ämneslärare jobbar du inom grundskolor och gymnasier, liksom inom den fria bildningen (t.ex. på medborgarinstitut). Förutom själva undervisningen består ämneslärararbetet av lektionsplanering och -förberedelser, materialanskaffning, prestationsutvärdering och utvecklande av din egen expertis. Utbildningen ger dig kompetens och behörighet att jobba som ämneslärare och dessutom färdigheter att jobba som sakkunnig. En del ämneslärare använder sitt expertkunnande och startar eget företag. Du som brinner för ditt ämne och vill dela din passion med andra gör ett bra val i att bli ämneslärare!

 

Bonus: För målmedvetna pedagogie magistrar i hushållsvetenskap och slöjdvetenskap erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Inom utbildningen lär man sig nya saker varje dag, både av varandra men också självständigt. Som slöjdare kommer man mycket nära varandra. Jakob Hellström

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studiehandledning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

studinfo-vasa@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa