Skriv här det du söker efter!

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3–1.4.2020, Överflyttare: 4.5–18.5.2020

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Du ser det som en självklarhet att skapa med händerna, välja råvaror du känner till och göra medvetna val i din vardag. Du vill vara med och skapa hållbara förutsättningar för både nuvarande och kommande generationer. De forskningsbaserade studierna i slöjdvetenskap och hushållsvetenskap ger dig möjlighet gräva djupare i dessa frågor. Samtidigt är utbildningen praktisk till sin natur och du får utlopp för din kreativitet, vare sig det gäller att tillverka din egna produkt eller planera och tillaga hälsosamma måltider.

I utbildningen blickar du både bakåt för att ta tillvara värdefulla traditioner och framåt för att utvecklas som innovativ problemlösare. Studierna sträcker sig från bland annat ämnesrelaterad teknologi och digitalisering till välmående och hälsa både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Inom utbildningarna utmanas traditionellt genustänkt.

I ansökan väljer du mellan huvudämnena hushållsvetenskap och slöjdvetenskap. Du som vill bli lärare väljer pedagogiska studier för ämneslärare som biämne. Du som har andra planer än lärarbanan kan fritt välja biämne bland Åbo Akademis andra intressanta utbildningslinjer för att profilera dig för din kommande yrkeskarriär. Genom olika samarbetsavtal har du även möjlighet att välja kurser vid andra universitet inrikes och utrikes.

 

Söker du instruktioner för förhandsuppgiften inom hushållsvetenskap? Se de specifika antagningsgrunderna nedan.

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

 

Arbetslivet för dig som expert inom slöjdvetenskap eller hushållsvetenskap

Ditt val av biämnen – så som exempelvis ekonomi, masskommunikation, hälsovetenskap eller etnologi – gör att alternativen på arbetsmarknaden är så gott som oändliga. Du kan bland annat jobba som ämneslärare i slöjd eller huslig ekonomi inom olika utbildningsstadier. Många utexaminerade arbetar även som egenföretagare eller som aktörer och sakkunniga inom organisationer och företag i till exempel kultur- och mediabranschen.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Inom utbildningen lär man sig nya saker varje dag, både av varandra men också självständigt. Som slöjdare kommer man mycket nära varandra. Jakob Hellström

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

fpv-studieradgivare@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa