Skriv här det du söker efter!

Lärare inom småbarnspedagogik

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3–1.4.2020, Överflyttare: 4.5–18.5.2020

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik

Barn är underbart kreativa, skojiga och klarsynta, vilket gör det ansvarsfulla arbetet som lärare inom småbarnspedagogik både inspirerande och mångsidigt. Under din utbildning lär du dig uppmuntra och stöda barns lärande och utveckling och får veta hur du kan fungera som ett stöd för föräldrarnas fostran i hemmet. Med tålamod, lugn och inlevelseförmåga skapar du en trygg och rolig daghemsmiljö för barn, medan kunskaper inom pedagogik och kritiskt tänkande är viktiga i verksamhetsplaneringen på daghem. Som lärare inom småbarnspedagogik arbetar du med många barn och familjer och den vetenskapliga grund din utbildning ger dig hjälper dig att förstå och kommunicera med dessa olika människor.

Som blivande lärare inom småbarnspedagogik studerar du småbarnspedagogik och psykologi och får breda kunskaper i barns lärande och utveckling. Till dina studier hör dessutom musik, bild/slöjd, rörelse, matematik, naturvetenskap och språk, och du får redskap för småbarnsfostran och förskoleundervisning. Praktikperioder ger dig nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare. Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och ger dig behörighet att jobba som daghemsföreståndare.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

 

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

De flesta lärare inom småbarnspedagogik arbetar antingen kommunalt eller på den privata sektorn, främst på daghem men också på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör även musik-, rörelse- och språkstimulerande aktiviteter till arbetet inom småbarnspedagogiken, liksom olika studiebesök som stöder barns lärande. En del lärare inom småbarnspedagogik jobbar som föreståndare på daghem och har då även ansvar för daghemmets pedagogiska verksamhet, personal, administration och ekonomi. Tack vare stor efterfrågan på speciellt svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik är arbetsutsikterna i branschen utmärkta. I detta människonära yrke får du göra stor skillnad i barns liv – varje dag!

 

Bonus: För duktiga pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

I utbildningen får du vara kreativ, lära dig allt och lite till om barn och du får verktyg att gå ut och jobba med ett av de viktigaste jobben som finns, att fostra vår framtid! Jessica Nylund

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

fpv-studieradgivare@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa