Skriv här det du söker efter!

Språkkrav i svenska

Språkkrav i svenska

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier.

Alla våra kandidatprogram har utbildningsspråket svenska och alla våra magisterprogram har utbildningsspråket svenska, förutom de internationella magisterprogrammen vars utbildningsspråk är engelska.

Därför måste alla våra sökande till våra svenskspråkiga utbildningar i sin ansökan intyga sin språkliga behörighet i svenska. Nedan hittar du de olika sätten genom vilka du kan intyga att dina kunskaper i svenska är tillräckliga. Det räcker med att du uppfyller ett av kraven för att vara språkligt behörig att söka in, men du måste uppfylla minst ett av kraven.

Observera att något ansökningsmål kan ha undantag till dessa språkkrav. Kolla alltid ansökningsmålets egna antagningskriterier för att försäkra dig om att du är behörig att söka in.

Du som avlägger en finländsk studentexamen kan intyga din språkliga behörighet genom ett av följande prov:

 • Provet i modersmål och litteratur, svenska
 • Provet i det andra inhemska språket, svenska, medellång eller lång lärokurs
 • Provet i svenska som andraspråk

Beroende på vilket ansökningsmål du söker till är gränserna för vilket vitsord som ger språklig behörighet olika.

Provet i modersmål och litteratur, svenska

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande:

 • Du har avlagt provet i modersmål och litteratur, svenska, med minst godkänt vitsord, alltså minst vitsordet Approbatur (A).

Du intygar automatiskt din språkliga behörighet på detta sätt om du har avlagt provet år 1990 eller senare och uppfyller kravet på vitsord för provet. Ifall du har avlagt provet före år 1990 behöver du bifoga studentexamensbetyget i ansökan. Du behöver inte ha avlagt studentexamen i sin helhet för att uppvisa språklig behörighet på detta sätt.

Ifall du inte uppfyller kravet på vitsord för provet behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt.

Provet i det andra inhemska språket, svenska, medellång eller lång lärokurs

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande:

 • Du har avlagt provet i det andra inhemska språket, svenska, antingen som medellång eller lång lärokurs, med minst följande vitsord för det ansökningsmål det gäller enligt nedanstående tabell:
Ansökningsmål Lång lärokurs Medellång lärokurs
Samtliga ansökningsmål vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Minst Eximia cum laude approbatur (E) Minst Laudatur (L)
Samtliga ansökningsmål vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik Minst Eximia cum laude approbatur (E) Minst Laudatur (L)
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, ansökningsmålen:

 • Kandidatprogrammet i farmaci
 • Utbildningsprogrammet i farmaci
 • Magisterprogrammet i farmaci
Minst Eximia cum laude approbatur (E) Minst Laudatur (L)
Övriga ansökningsmål vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik Minst Magna cum laude approbatur (M) Minst Eximia cum laude apuprobatur (E)
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ansökningsmålen:

 • Utbildningsprogrammet för klasslärare
 • Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare
 • Behörighetsgivande studier inom det pedagogiska området (t.ex. yrkeslärare)
 • Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning
 • Magisterprogrammet i socialvetenskaper
 • Magisterprogrammet i hälsovetenskaper
Minst Eximia cum laude approbatur (E) Minst Laudatur (L)
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ansökningsmålen:

 • Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
 • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning
Minst Cum laude approbatur (C) Minst Magna cum laude approbatur (M)

Du intygar automatiskt din språkliga behörighet på detta sätt om du har avlagt provet år 1990 eller senare och uppfyller kravet på vitsord för provet. Ifall du har avlagt provet före år 1990 behöver du bifoga studentexamensbetyget i ansökan. Du behöver inte ha avlagt studentexamen i sin helhet för att uppvisa språklig behörighet på detta sätt.

Ifall du inte uppfyller kravet på vitsord för provet behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt.

Provet i svenska som andraspråk

Provet i svenska som andraspråk ersätter provet i modersmål och skrivs i regel av dem som har varken finska eller svenska som modersmål.

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande:

 • Du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst godkänt vitsord, alltså minst vitsordet Approbatur (A).

Du intygar automatiskt din språkliga behörighet på detta sätt om du har avlagt provet år 1990 eller senare och uppfyller kravet på vitsord för provet. Ifall du har avlagt provet före år 1990 behöver du bifoga studentexamensbetyget i ansökan. Du behöver inte ha avlagt studentexamen i sin helhet för att uppvisa språklig behörighet på detta sätt.

Ifall du inte uppfyller kravet på vitsord för provet behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt.

Du kan intyga din språkliga behörighet genom en internationell studentexamen förutsatt att du skrivit det prov och fått minst det vitsord som krävs nedan.

Ifall du inte uppfyller kravet på vitsord för provet behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt.

Europeisk studentexamen (European Baccalaureate (EB)-examen)

Du är språkligt behörig om du uppfyller ett av följande krav:

 • Du har inom en europeisk studentexamen (European Baccalaureate (EB)-examen) före år 2021:
  • Avlagt provet i svenska som L1- eller L2-språk med minst vitsordet 4, eller
  • Avlagt provet i svenska som ONL-språk med minst vitsordet 8.
 • Du har inom en europeisk studentexamen (European Baccalaureate (EB)-examen) år 2021 eller senare med:
  • Avlagt provet i svenska som L1- eller L2-språk med minst vitsordet 5, eller
  • Avlagt provet i svenska som ONL-språk med minst vitsordet 8.

Examen måste inte vara avlagd i sin helhet. Du intygar din språkliga behörighet genom att ladda upp ditt examensbetyg i samband med din ansökan. Se vår information om EB-examen för en mer detaljerad beskrivning.

International Baccalaureate (IB)-examen

Du är språkligt behörig om du uppfyller ett av följande krav:

 • Du har inom en International Baccalaureate (IB)-examen:
  • Avlagt provet i svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå med minst vitsordet 2, eller
  • Avlagt provet i svenska på B-nivå med minst vitsordet 5.

Examen måste inte vara avlagd i sin helhet. Du intygar din språkliga behörighet genom att ladda upp ditt examensbetyg i samband med din ansökan. Se vår information om IB-examen för en mer detaljerad beskrivning.

Reifeprüfung (RP)-examen eller Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande:

 • Du har inom en Reifeprüfung (RP)-examen eller Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen:
  • Avlagt det skriftliga provet i svenska som modersmål med minst godkänt vitsord (vitsordet 4).

Examen måste inte vara avlagd i sin helhet. Du intygar din språkliga behörighet genom att ladda upp ditt examensbetyg i samband med din ansökan. Se vår information om RP-/DIA-examen för en mer detaljerad beskrivning.

Ditt skolutbildningsspråk är det språk som du formellt fått din skolutbildning på.

Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning, eller grundskolan, årskurs 1–9 eller motsvarande för ifrågavarande land.

Du är språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Du har ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen avlagd på svenska, eller
 • Du har godkänt betyg i samband med avgångsbetyg från grundläggande utbildning

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att ladda upp ditt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i din ansökan. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Gymnasieutbildning

Om du gått gymnasiet men inte avlagt en finländsk studentexamen eller inte avlagt något av de studentexamensprov som ger språklig behörighet, är du ändå språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Du har ett avgångsbetyg från gymnasieutbildning avlagd på svenska, eller
 • Du har ett i samband med avgångsbetyg från gymnasieutbildning godkänt vitsord i svenska språket som modersmål och litteratur, eller
 • Du har ett i samband med avgångsbetyg från gymnasieutbildning godkänt vitsord i svenska som andraspråk och litteratur.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att ladda upp ditt avgångsbetyg från gymnasieutbildningen i din ansökan. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Nordisk gymnasieutbildning

Om du har gått gymnasiet i Sverige, Norge, Danmark, på Island eller på Färöarna kan du vara språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Du har en gymnasieexamen från Sverige och har avlagt någon av följande kurser:
  • Kursen Svenska 3, eller
  • Kursen Svenska som andra språk 3, eller
  • Före 30.06.2013 avlagt komvuxkursen Svenska B eller Svenska som andra språk B, eller
 • Du har en gymnasieexamen från Norge och har avlagt något av följande:
  • Norsk 393 årstimmar (hovedmål, sidemål och muntlig), eller
  • Norsk 14 veckotimmar (hovedmål, sidemål och muntlig), eller
  • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten) med betyget Bestått, eller
 • Du har en gymnasieexamen från Danmark och har avlagt godkänt betyg i Dansk niveau A eller Studieprøven i dansk som andetsprog, eller
 • Du har en gymnasieexamen från Island och har avlagt något av följande:
  • 9 einingar i isländska + 6 einingar i svenska/danska/norska, eller
  • 20 poäng i isländska (varav minst 10 behöver vara på nivå 3) + minst 1 poäng i svenska/danska/norska.

Yrkesutbildning

Du är språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen med godkänt vitsord i svenska språket som modersmål och litteratur, eller
 • Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen med godkänt vitsord i svenska som andraspråk och litteratur, eller
 • Du har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen med godkänt vitsord i svenska språket som modersmål och litteratur, eller
 • Du har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen med godkänt vitsord i svenska som andraspråk och litteratur

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att ladda upp ditt avgångsbetyg från yrkesutbildningen i din ansökan. Observera att det godkända vitsordet i svenska som omnämns ovan måste finnas utskrivet på betyget för att det ska ge dig språklig behörighet. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Nomadskolan

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har genomfört svenska språkstudier motsvarande Nomadskolans läroplan för grundläggande utbildning.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att ladda upp ditt avgångsbetyg från utbildningen i din ansökan. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

En annan utbildning som ger högskolebehörighet

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har avlagt en examen på svenska som i ifrågavarande land ger högskolebehörighet.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att ladda upp ditt avgångsbetyg från utbildningen i din ansökan. Observera att det måste framkomma på betyget att utbildningen getts på svenska för att det ska ge dig språklig behörighet. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Åbo Akademis språkprov i svenska är avsett för dem som inte på annat sätt kan visa upp språklig behörighet i svenska för studier vid Åbo Akademi.

Våren 2024

Åbo Akademi ordnar våren 2024 språkprovet vid följande tillfälle:

Åbo Akademis språkprov i svenska

Provet hålls fredag 12.04.2024 kl. 12:30­–15:00.

Du kan delta i provet på två orter:

 • Åbo: Provet skrivs i Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.
 • Vasa: Provet skrivs i Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa.

Du som deltar ska ha med dig ett bildförsett identitetsbevis samt skrivredskap till provtillfället.

Provet kräver ingen särskild anmälan, men du kan i samband med din ansökan ange att du kommer att delta i språkprovet.

Resultat

Du får meddelande om ditt resultat senast 10.05.2024. Resultatet förs in i din ansökan av Utbildningsservice vid Åbo Akademi oavsett ditt resultat. Om du uppnår poänggränsen för språklig behörighet för ansökningsmålet markeras din ansökan som att den uppfyller kravet på språklig behörighet. Du behöver alltså inte själv vara i kontakt med oss för att det ska ske.

Tidigare prov

Åbo Akademis språkprov i svenska från åren 2014–2023 beaktas. De poäng du uppnått i språkprovet tillämpas i din ansökan på ansökningsmålens poänggränser, men du måste ange i din ansökan att du vill att det tidigare prov du skrivit ska beaktas.

Poänggränser

Språkprovet bedöms med max. 200 poäng.

Du är språkligt behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du avlagt språkprovet med minst följande poäng för det ansökningsmål det gäller enligt nedanstående tabell:
Ansökningsmål Poänggräns
Samtliga ansökningsmål vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Minst 135 poäng
Samtliga ansökningsmål vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik Minst 135 poäng
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, ansökningsmålen:

 • Kandidatprogrammet i farmaci
 • Utbildningsprogrammet i farmaci
 • Magisterprogrammet i farmaci
Minst 135 poäng
Övriga ansökningsmål vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik Minst 100 poäng
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ansökningsmålen:

 • Utbildningsprogrammet för klasslärare
 • Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare
 • Behörighetsgivande studier inom det pedagogiska området (t.ex. yrkeslärare)
 • Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning
 • Magisterprogrammet i socialvetenskaper
 • Magisterprogrammet i hälsovetenskaper
Minst 135 poäng
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ansökningsmålen:

 • Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
 • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning
Minst 90 poäng

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att delta i språkprovet. Du kan ange i din ansökan att du ämnar delta i språkprovet eller att du har deltagit i språkprovet ett tidigare år. Om du inte har angett det i din ansökan behöver du vara i kontakt med oss på studinfo@abo.fi.

En del andra högskolor ordnar också språkprov. Du är språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Du har avlagt Svenska handelshögskolans (Hankens) språkprov i svenska på minst B2-nivå med godkänt vitsord, eller
 • Du har avlagt Svenska social- och kommunalhögskolans (Soc&Koms) språkprov i svenska på minst B2-nivå med godkänt vitsord, eller
 • Du har avlagt en annan högskolas språkprov i svenska på minst B2-nivå med godkänt vitsord.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att ange i din ansökan att du ämnar delta i något av språkproven eller att du har deltagit i något av språkproven ett tidigare år. Vi samarbetar med Hanken och Soc&Kom och är i kontakt med dem ifall du har avlagt deras språkprov eller avlägger det under våren. I övriga fall behöver språkprovet vara avlagt och resultaten oss tillhanda inom ordinarie bilagedeadline. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Ifall du deltar i det rikssvenska Tisus-provet är du språkligt behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du före ordinarie bilagedeadline har avlagt Tisus-provet med godkänt vitsord inom samtliga delområden.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att i din ansökan ladda upp ett intyg över provresultatet. Provet måste vara avlagt och resultaten oss tillhanda inom ordinarie bilagedeadline. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Läs mer om allmänna språkexamina (YKI) och statsförvaltningens språkexamina (VKT). Du kan även läsa om jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen.

Du är språkligt behörig om du uppfyller något av följande:

 • Du har avlagt Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) med minst nivå 4 inom alla delprov (tal, talförståelse, skrivning och textförståelse), eller
 • Du har avlagt Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift, eller
 • Du har avlagt både Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen så att något av följande uppnås:
  • Delproven för textförståelse och skrivning inom Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagda med minst nivå 4 och delprovet förmåga att använda svenska i tal i Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god, eller
  • Delproven för talförståelse och tal inom Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagda med minst nivå 4 och delprovet förmåga att använda svenska i skrift i Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att i din ansökan ladda upp ett intyg över provresultatet. Provet måste vara avlagt och resultaten oss tillhanda inom ordinarie bilagedeadline. Se vår information om bilagor för en mer detaljerad beskrivning om bilagor i ansökan.

Du är språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Du har avlagt ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamensnivå på svenska vid en finländsk eller utländsk högskola, eller
 • Du har avlagt studier i läroämnet svenska språket (eller motsvarande) omfattande minst 60 studiepoäng (35 studieveckor) vid en finländsk eller utländsk högskola, eller
 • Du har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola, eller
 • Du har i samband med en examen vid en finländsk högskola avlagt något av följande:
  • Språkprov i svenska språket som intygar minst goda färdigheter i muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket som andra inhemska språk, eller
  • Språkstudier i svenska språket som intygar minst goda färdigheter i muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket som andra inhemska språk.

Du intygar din språkliga behörighet på detta sätt genom att i din ansökan ladda upp ett intyg över det krav du uppfyller. Du måste ha uppfyllt kravet före ordinarie bilagedeadline.

Du som söker till magisternivå och avlägger din behörighetsgivande högskoleexamen samma vår som ansökningsperioden kan dock antas villkorligt även vad gäller din språkliga behörighet, där villkoret är att du avlägger examen inom utsatt tid. I så fall behöver kravet på språklig behörighet på ett av sätten ovan uppfyllas först vid den deadline för vilken examen ska vara avlagd.

Du kan dock inte antas villkorligt för språklig behörighet om du redan uppfyller allmän behörighet att studera på magisternivå genom en tidigare examen.

Uppdaterad 5.2.2024