Skriv här det du söker efter!

Språkkrav i engelska

Språkkrav i engelska

När du söker till ett engelskspråkigt magisterprogram behöver du alltid uppfylla språkkraven i engelska. Till en del svenskspråkiga utbildningar på magisternivå kan man söka på basis av kunskaper i engelska. Du kan visa på dina engelskakunskaper på följande sätt:

Internationella språktest:

 • IELTS Academic (International English Language Testing System): Ditt medeltal bör vara minst 6.5, inga enskilda vitsord under 5.5. Bifoga en kopia på ditt giltiga språkintyg. Språkintygen är i kraft 2 år. IELTS Indicator test godkänns under ansökningsperioden 2022. För mera information se http://www.ielts.org/.
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): I iBT-testet krävs 92 poäng. Åbo Akademis TOEFL kod är 9880. Testet är i kraft 2 år. TOEFL iBT Special Home Edition test godkänns under ansökningsperioden 2022. För mera information, se http://www.ets.org/toefl/.
 • PTE Academic (Pearson’s test of English): Minimipoäng som krävs är 62. Testet är i kraft 2 år. PTE Academic onlinegodkänns under ansökningsperioden 2022. För mer information se www.pearsonpte.com.
 • Cambridge English
 • YKI – det finska allmänna språkexamina: minimi nivå 5

Inga andra engelskatest godkänns.
Kom ihåg att ge ÅA rättigheter att verifiera dina resultat.

Sökande står själva för språktestets kostnader. Språktestet måste vara i kraft vid utgången av ansökningsperioden.

Språklig behörighet på basis av examen

 • Om du har avlagt en finländsk kandidatexamen i Finland och i samband med den avlagt sådana studier i engelska som ingår i examen (gäller examensprogram som ges på svenska eller finska) är du språkligt behörig att söka till våra engelspråkiga utbildningar (notera att om du söker till en svenskspråkig utbildning bör du uppfylla språkkravet i svenska).
 • Om du har universitetsexamen avalgd på engelska i något av följande länder är du också språkligt behörig att söka in till en engelskspråkig utbildning (observera att studierna måste vara avlagda i det land där betyget skrivs ut, distans studier på t.ex. s.k. off shore campuses godkänns inte för språklig behörighet):
  • Australia
  • Kanada
  • Irland
  • Nya Zeeland,
  • Storbritannien
  • USA
  • ett EU/EFTA-land
  • Schweiz

Tidigare utbytesstuderande

Om du tidigare varit antagen som utbytesstuderande vid Åbo Akademi och haft god framgång i dina studier under utbytesperioden och du söker till en engelskspråkig utbildning är du befriad från språkkraven i engelska i antagningen eftersom dina språkkuanskaper redan kontrollerats i samband med ditt utbyte. God framgång betyder att du avlagt minst 20 sp under en termin på ÅA. Om du just nu studerar vid ÅA som utbytesstuderande kan du befrias från språkkravet på rekommendation av den professor som ansvarar för magisterprogrammet du söker till vid ÅA.

Partneruniversitet

En del program har avtal med s.k partneruniversitet där en sökande från partneruniversitetet kan befrias från språkkraven i engelska. I sådana fall ombedes du lämna in en rekommendation  från ditt hemuniversitet (din professor där). För tillfället är det endast progrmmet i International Law and Human Rights som har sådana avtal. För mera information, se programmets egen antagningsinformation.

Låt programmet bedömma dina språkkunskaper (gäller endast MDP in Social Exclusion och MDP in Teaching and Learning)

Sökande som inte kan med någon av de ovan nämnda bevisa sina kunskaper i engelska kan anhålla, i ansökningsblanketten, om att bli bedömda av programmet. Endast de sökande som uppfyller de allmänna akademiska och programspecifika kraven bedöms av programmet. Bedömningen görs genom intervju.

Uppdaterad 18.10.2023