Skriv här det du söker efter!

Språkkrav i engelska

Språkkrav i engelska

När du söker till ett engelskspråkigt magisterprogram behöver du alltid uppfylla språkkraven i engelska. Till en del svenskspråkiga utbildningar på magisternivå kan man söka på basis av kunskaper i engelska. Du kan visa på dina engelskakunskaper på följande sätt:

Internationella språktest:

 • IELTS Academic (International English Language Testing System): Ditt medeltal bör vara minst 6.5, inga enskilda vitsord under 5.5. Bifoga en kopia på ditt giltiga språkintyg. Språkintygen är i kraft 2 år. För mera information se http://www.ielts.org/.
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): I PBT-testet krävs minst 575 poäng. i iBT-testet krävs 90 poäng. Åbo Akademis TOEFL kod är 9880. Testet är i kraft 2 år. För mera information, se http://www.ets.org/toefl/.
 • PTE Academic (Pearson’s test of English): Minimipoäng som krävs är 62. Testet är i kraft 2 år. För mer information se www.pearsonpte.com.

Inga andra engelskatest godkänns.

Sökande står själva för språktestets kostnader. Språktestet måste vara i kraft vid utgången av ansökningsperioden.

Språklig behörighet på basis av examen

 • Om du har avlagt en finländsk kandidatexamen i Finland och i samband med den avlagt sådana studier i engelska som ingår i examen (gäller examensprogram som ges på svenska eller finska) är du språkligt behörig att söka till våra engelspråkiga utbildningar (notera att om du söker till en svenskspråkig utbildning bör du uppfylla språkkravet i svenska).
 • Om du har universitetsexamen avalgd på engelska i något av följande länder är du också språkligt behörig att söka in till en engelskspråkig utbildning (observera att studierna måste vara avlagda i det land där betyget skrivs ut, distans studier på t.ex. s.k. off shore campuses godkänns inte för språklig behörighet):
  • Australia
  • Kanada
  • Irland
  • Nya Zeeland,
  • Storbritannien
  • USA
  • Danmark
  • Finland
  • Island
  • Norge
  • Sverige

Tidigare utbytesstuderande

Om du tidigare varit antagen som utbytesstuderande vid Åbo Akademi och haft god framgång i dina studier under utbytesperioden och du söker till en engelskspråkig utbildning är du befriad från språkkraven i engelska i antagningen eftersom dina språkkuanskaper redan kontrollerats i samband med ditt utbyte. God framgång betyder att du avlagt minst 20 sp under en termin på ÅA. Om du just nu studerar vid ÅA som utbytesstuderande kan du befrias från språkkravet på rekommendation av den professor som ansvarar för magisterprogrammet du söker till vid ÅA.

Partneruniversitet

En del program har avtal med s.k partneruniversitet där en sökande från partneruniversitetet kan befrias från språkkraven i engelska. I sådana fall ombedes du lämna in en rekommendation  från ditt hemuniversitet (din professor där). För tillfället är det endast progrmmet i International Law and Human Rights som har sådana avtal. För mera information, se programmets egen antagningsinformation.

Uppdaterad 13.6.2018