Skriv här det du söker efter!

Antagning via urvalsprov

Antagning via urvalsprov

Om du har avlagt studentexamen, men inte blir antagen genom ditt studentexamensbetyg i betygsantagningen, kan du antas via urvalsprov. Till skillnad från tidigare antas du alltså antingen på basis av betyg, eller på basis av resultatet i urvalsprovet.

Alla sökande som har universitetsbehörighet kan antas på basis av framgång i urvalsprov. Även du som inte alls avlagt en studentexamen, utan t.ex. yrkesexamen, kan antas via urvalsprov. Antagning via urvalsprov gäller även sökande med utländsk behörighet till våra utbildningsprogram. Notera att som Nordisk sökande kan du enbart söka på basis av betyg i vår separata antagning för nordiska sökande, och om du söker till en utbildning som ingår i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov kan du också bli beaktad för urvalsprovet i den separata antagningen. Vi rekommenderar också att du söker i vårens andra gemensamma ansökan för att kunna beaktas i antagning på basis av urvalsprov.

Urvalsproven utvecklades till våren 2020 så att de inte längre kräver lång förberedelse av de sökande eller att de sökande deltar i preparationskurser. Det här innebär alltså att de flesta urvalsprov inte längre har förhandslitteratur. En del av urvalsproven utgörs av nationella samarbeten, medan övriga urvalsprov kan vara gemensamma för flera ansökningsmål. En stor del av ansökningsmålen vid Åbo Akademi ordnar urvalsprov genom Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 14.11.2023