Skriv här det du söker efter!

Nordiska sökande

Nordiska sökande

Den här informationen gäller dig som har en examen från andra stadiet (t.ex. gymnasiet) från Danmark, Norge, Sverige, Island eller Färöarna och söker in till ett utbildningsprogram på kandidatnivå.

Vi har samlat allmän praktisk information om att söka till Åbo Akademi som nordisk sökande på sidan Studera i Finland.

Enligt Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning skall de nordiska länderna ge utbildningssökande som är bosatta i ett annat nordiskt land tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet.

Det finns två sätt du kan söka in till Åbo Akademi på som nordisk sökande:

  1. Med ditt nordiska gymnasiebetyg (avlagd på svenska, norska, danska, isländska eller färöiska) kan du söka in i vår separata antagning för nordiska sökande och får betygspoäng. OBS! Detta gäller inte utbildningsprogrammet i psykologi.
  2. Genom att delta i ett urvalsprov kan du söka in i vårens andra nationella gemensamma ansökan. Observera att i den antagningen får bara de som skrivit en finländsk studentexamen betygspoäng, så du kan bara antas genom poängen i urvalsprovet.

Alla som söker in behöver fylla våra krav på allmän behörighet och språklig behörighet.

  • Allmän behörighet uppfyller du genom att uppfylla grundläggande behörighet att studera vid universitet i det nordiska land som examen är avlagd.
  • Språklig behörighet uppfyller du genom att t.ex. ha avlagt gymnasieutbildningen på svenska eller genom de sätt som listas på antagning.se eller våra sidor för språkkrav i svenska.

Du som avlägger din gymnasieexamen under våren 2024 kan bli villkorligt antagen till en utbildning. I det fallet behöver du lämna in ett förhandsbetyg eller studieprestationsutdrag över dina gymnasiestudier inom ordinarie bilagedeadline 03.04.2024 kl. 15:00 finsk tid.

Ifall du blir antagen villkorligt är villkoret då att du behöver ha lämnat in det slutliga betyget till oss (t.ex. skannat det) och skickat det per mejl till oss på studinfo@abo.fi så att det når oss senast 11.07.2024 kl. 15:00 finsk tid.

För dig som sökt in via vår separata antagning för nordiska sökande räknas dina poäng utgående från det du lämnat in inom ordinarie bilagedeadline och räknas sedan om då du lämnat in det slutliga betyget. Om dina poäng ändras kan också din status som antagen ändra.

Vår separata antagning för nordiska sökande är till för dig som har en nordisk gymnasieexamen och vill söka in till ett av våra utbildningsprogram på kandidatnivå.

I denna separata antagning får du betygspoäng för ditt nordiska gymnasiebetyg, förutsatt att din gymnasieexamen är avlagd på ett nordiskt språk annat än finska.

Ifall du har en finländsk studentexamen (eller en International Baccalaureate, European Baccalaureate, Reifeprüfung eller Deutsches Internationales Abitur -examen) kan du inte få poäng i denna separata antagning, utan behöver i så fall söka in via vårens andra gemensamma ansökan.

Ansökningstid

Våren 2024 är ansökningsperioden för Åbo Akademis separata antagning för nordiska sökande från 13.3.2024 kl. 8:00 finsk tid till och med 27.3.2024 kl. 15:00 finsk tid.

Poängräkning

Vi utgår från det svenska sättet att räkna poäng i den separata antagningen för nordiska sökande. Det här innebär alltså att vi räknar ut meritpoäng, jämförelsetal och ett meritvärde. Meritvärdet kan vara högst 22,5 poäng.

Meritvärdet relateras till vår finländska betygspoängskala genom en koefficient. Koefficienten räknas ut genom att dividera meritvärdet med 22,5. Koefficienten multipliceras sedan med de högsta möjliga poängen för ansökningsmålet i den finländska betygspoängskalan för att få poängen för ansökningsmålet.

Varje ansökningsmål har fastställt en poänggräns som du måste nå över för att kunna bli antagen. Ifall du avlägger examen samma vår som ansökningsperioden får varken ditt förhandsbetyg eller det slutliga betyget understiga poänggränsen. Den specifika poänggränsen för ansökningsmålet hittar du i ansökningsmålets antagningsgrunder i Studieinfo.

Exempel

Om du har ett meritvärde på 19,55 är din koefficient (19,55/22,50) = 0,87. Söker du till exempelvis Utbildningsprogrammet i biovetenskaper där högsta möjliga betygspoäng i den finländska betygsantagningen är 166,7 poäng, blir din poäng (0,87*166,7) = 145,029 poäng.

I den här antagningen kan du bara bli antagen om du deltar i urvalsprov, eller om du har en finländsk studentexamen (eller en International Baccalaureate, European Baccalaureate, Reifeprüfung eller Deutsches Internationales Abitur -examen). Du kan alltså inte få betygspoäng för din nordiska gymnasieexamen i denna ansökan, utan behöver i så fall söka in i vår separata antagning för nordiska sökande.

Eftersom vårens andra gemensamma ansökan är den ordinarie antagningen kan du läsa mer om urvalsproven på vår sida om urvalsprov.

Det finns två sätt du kan göra ansökan på. Antingen kan du gå direkt till ansökningsblanketten och i den kan du söka upp de ansökningsmål (d.v.s. utbildningar) du vill söka till, eller så går du till listan över vårt utbildningsutbud i Studieinfo (se nästa rubrik) och navigerar dig vidare till ansökningsmålet för utbildningen du vill söka in till.

I listan bakom länken ovan ser du våra utbildningar. Varje utbildning består av minst ett ”förverkligande”, alltså att utbildningen förverkligas det året. Varje förverkligande består därtill av minst ett ansökningsmål, vilket är vad du söker in till.

Så här ser listan över utbildningar ut. Genom att klicka på rubriken på en utbildning kommer du vidare till den utbildningens sida:

Genom att skrolla neråt på sidan hittar du sedan utbildningens förverkliganden. En del utbildningar har gemensamma beskrivningar nationellt, så då behöver du söka upp Åbo Akademis förverkligande i listan:

Genom att klicka på förverkligandets rubrik kommer du vidare till förverkligandets sida där ansökningsmålen listas. Ansökningsmålet inom vår separata antagning för nordiska sökande finns listat i förverkligandet under rubriken ”Separata antagningar” och är namngivna så att ansökningsmålens namn börjar med texten ”Nordiska”.

Genom ”Fyll i ansökningsblanketten” kommer du vidare till ansökningsblanketten, och genom ”Läs antagningsgrunderna” ser du ansökningsmålets specifika antagningsgrunder där du ser bland annat poänggränsen för ansökningsmålet.

Uppdaterad 9.11.2023