Skriv här det du söker efter!

Nordiska sökande

Enligt Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning skall de nordiska länderna ge utbildningssökande som är bosatta i ett annat nordiskt land tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet.

Vid Åbo Akademi innebär detta att också nordiska sökande kan antas på basis av betygspoängbaserade på gymnasiebetyg inom de flesta utbildningar.

Som Nordisk sökande kan du söka in till Åbo Akademi och bli beaktad på basis av betygspoäng via en separat antagning som ordnas samtidigt med Gemensam ansökan. De utbildningar som är med i denna ansökan finns listade nedan. Vi rekommenderar dessutom att du också söker in till samma utbildning via Gemensam ansökan för att kunna delta i urvalsprov ifall dina betygspoäng inte räcker till för antagning i den separata antagningen. Om den utbildningen du är intresserad av inte deltar i den separata antagningen för Nordiska sökande är du välkommen att söka in via Gemensam ansökan och delta i urvalsprov!

Du är nordisk sökande och kan söka in i den separata antagningen för Nordiska sökande om du fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Poängberäkning

Betygspoängen räknas ut enligt den modell som används i Sverige.

Maximalpoäng i antagning i Sverige är 22,5 poäng (inklusive s.k. meritpoäng). Detta räknas om så att maximalpoängen relateras till maximalpoäng i den utbildning som sökande söker till och räknas om i förhållande till de poängen. Det här betyder att om maximalpoängen inom en utbildning t.ex. är 35 så räknas poängen så här: Den sökande har 18 poäng av maximalt 22,5 vilket ger en kvot på 0.8. Denna multipliceras med ansökningsmålets maxpoäng vilket i detta fall ger 28 poäng (18 / 22,5 x 35 = 28).

För övriga nordiska länder används de av de svenska myndigheterna fastställda poängberäkningstabellerna.

Betyg och bilagor

Du bör ladda upp dina gymnasiebetyg (avgångsbetyg från grundskolan kan krävas för språklig behörighet) och eventuella andra betyg som du vill åberopa i Studieinfo.fi senast den 7.4.2021 kl. 15:00.

Du som avlägger din examen våren 2021 bör komplettera din ansökan med en bestyrkt kopia av examensbetyget så snart detta finns tillgängligt, dock senast 18.5.2021 kl. 15:00. Detta för att ditt betyg ska kunna beaktas i betygsantagningen.

Notera också tidpunkten för eventuella urvalsprov. Ifall ditt betyg inte finns tillgängligt före urvalsprovet rekommenderar vi att du deltar i urvalsprovet för att öka möjligheten att bli antagen.

Uppdaterad 5.11.2020