Skriv här det du söker efter!

Nordiska sökande

Enligt Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning skall de nordiska länderna ge utbildningssökande som är bosatta i ett annat nordiskt land tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet. Vid Åbo Akademi innebär detta att också nordiska sökande får grundpoäng på basis av sina gymnasiebetyg.

Du är nordisk sökande om du fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Som nordisk sökande får du grundpoäng då du söker till Åbo Akademi. Grundpoängen räknas ut enligt den modell som används i Sverige.

Maximalpoäng i antagning i Sverige är 22,5 poäng (inklusive s.k. meritpoäng). Detta räknas om så att maximalpoängen relateras till maximalpoäng i den utbildning som sökande söker till och räknas om i förhållande till de poängen.

T.ex. inom lärarutbildningen där maximalpoäng är 35 räknas poängen så här: Den sökande har 18 poäng av maximalt 22,5 vilket ger en kvot på 0.8. Denna multipliceras med ansökningsmålets maxpoäng vilket i detta fall ger 28 poäng (18 / 22,5 x 35 = 28).

För övriga nordiska länder används de av de svenska myndigheterna fastställda poängberäkningstabellerna.

Tilläggspoäng för dessa betyg ges inte.

Vid ansökan till ekonomutbildningen får nordiska sökande inte grundpoäng utan din ansökan bedöms istället på basis av urvalsprovet. Samma gäller vid antagning till utbildningar som leder till Diplomingenjörsexamen (DIA-ansökan).

Du bör ladda upp dina gymnasiebetyg (avgångsbetyg från grundskolan kan krävas för språklig behörighet) och eventuella andra betyg som du vill åberopa i Studieinfo.fi senast den 10.4.2019 kl. 15:00.

Du som avlägger din examen våren 2019 kompletterar din ansökan med en bestyrkt kopia av examensbetyget så snart detta finns tillgängligt, dock senast 6.6.2019 kl. 15:00.

Uppdaterad 27.3.2019