Skriv här det du söker efter!

Nordiska sökande

Nordiska sökande

Enligt Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning skall de nordiska länderna ge utbildningssökande som är bosatta i ett annat nordiskt land tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet.

Vi har samlat allmän praktisk information om att söka till Åbo Akademi som nordisk sökande på sidan Studera i Finland.

Att söka in som nordisk sökande

Du är nordisk sökande och kan söka in i den separata antagningen för Nordiska sökande om du fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Antagningsperioden är 15.3.2023 kl. 08:00 till 30.3.2022 kl. 15:00. Alla tider anges enligt finsk tid.

Du har två huvudsakliga sätt du kan bli antagen till oss på:

  • Genom vår separata ansökan för nordiska sökande får du poäng för ditt gymnasiebetyg. För utbildningar som ingår i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov kan du också bli antagen genom urvalsprov den här vägen.
  • Genom den nationella gemensamma ansökan kan du söka in till utbildningar som inte ingår i den separata ansökan och bli antagen genom urvalsprov (nordiska gymnasiebetyg poängsätts inte i den nationella gemensamma ansökan).

Separat ansökan för nordiska sökande

Många av våra utbildningar deltar i den separata ansökan för nordiska sökande och antar sökande på basis av nordiska gymnasiebetyg. De utbildningar som deltar listas i korten nedanför.

Betyg

Betygspoängen räknas ut enligt den modell som används i Sverige.

Maximalpoäng i antagning i Sverige är 22,5 poäng (inklusive s.k. meritpoäng). Detta räknas om så att maximalpoängen relateras till maximalpoäng i den utbildning som sökande söker till och räknas om i förhållande till de poängen. Det här betyder att om maximalpoängen inom en utbildning t.ex. är 35 så räknas poängen så här: Den sökande har 18 poäng av maximalt 22,5 vilket ger en kvot på 0.8. Denna multipliceras med ansökningsmålets maxpoäng vilket i detta fall ger 28 poäng (18 / 22,5 x 35 = 28).

För övriga nordiska länder används de av de svenska myndigheterna fastställda poängberäkningstabellerna.

Urvalsprov

För de utbildningar som ingår i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov kan anmälan till urvalsprovet göras i samband med ansökan i vår separata ansökan för nordiska sökande. Observera ändå att vissa utbildningar (t.ex. psykologi) inte ingår i den separata ansökan för nordiska sökande, så för att söka in till en sådan utbildning behöver du ha ansökt via den gemensamma antagningen och kan endast bli antagen genom att skriva urvalsprov. Urvalsprovet kan skrivas i Åbo, Vasa och Mariehamn.

För övriga utbildningar behöver du söka in via vårens andra gemensamma ansökan för att kunna anmäla dig till urvalsprovet och bli antagen den vägen.

Urvalsprov i gemensam ansökan

Om en utbildning som du vill söka in till inte deltar i den separata ansökan för nordiska sökande, eller om du får ditt gymnasiebetyg efter deadline för inlämnande (se nedan), kan du söka in via den nationella gemensamma ansökan. Observera att i den nationella gemensamma ansökan beaktas i betygsantagningen bara finländska studentexamensbetyg samt IB-, EB- och RP-/DIA-examensbetyg. Övriga nordiska gymnasiebetyg ger alltså inte poäng i den nationella gemensamma ansökan, men ger däremot behörighet att söka in.

För att kunna bli antagen via den nationella gemensamma ansökan behöver du delta i urvalsprov. Urvalsproven ordnas fysiskt, och i regel endast i Finland och på Åland. Olika ansökningsmål deltar i olika urvalsprov. Du hittar mer information om urvalsproven på sidan Urvalsprov 2023.

Betyg och bilagor

Du bör ladda upp dina gymnasiebetyg (avgångsbetyg från grundskolan kan krävas för språklig behörighet) och eventuella andra betyg som du vill åberopa i Studieinfo.fi senast den 6.4.2023 kl. 15:00.

Du som avlägger din examen våren 2023 bör komplettera din ansökan med en bestyrkt kopia av examensbetyget så snart detta finns tillgängligt, dock senast 16.5.2023 kl. 15:00 för att ditt betyg ska kunna beaktas i betygsantagningen. Det här innebär att om du får ditt slutgiltiga examensbetyg efter detta datum, kan du inte beaktas i betygsantagningen i vår separata ansökan för nordiska sökande, utan behöver istället delta i urvalsprov, i vilken du kan bli villkorligt antagen och lämna in ditt slutliga betyg senast 16.6.2023 kl. 15:00.

Notera också tidpunkten för urvalsproven. Urvalsproven för olika ansökningsmål ordnas vid olika datum, så du behöver kolla informationen om det specifika urvalsprovet för att kontrollera när urvalsprovet ordnas. I regel ordnas urvalsproven bara en gång per vår.

Uppdaterad 16.3.2023