Skriv här det du söker efter!

Industriell ekonomi – forskning och personal

Industriell ekonomi – forskning och personal

Vid industriell ekonomi kombineras teknik och ekonomi. Utbildning och forskningen i ämnet fokuserar på företagsledning, entreprenörskap och kommersialisering inom industrin. Mer specifikt är fokus på affärsmodeller, industriell företagsledning och industriella investeringar inkluderande projektverksamhet. Ett särskilt fokusområde är att skapa ekosystem, affärsmodeller och organisationsstrukturer för investeringar i energi- och transportindustrin. Industriell ekonomi ingår i Åbo Akademis strategiska profileringsområde Havet med ett fokus på sjöburen logistik.

Studerande vid magisterprogrammet i kemi- och processteknik kan skriva sitt diplomarbete inom industriell ekonomi, men våra kurser är öppna för alla studerande vid Åbo Akademi. Ämnet erbjuder även en tematisk modul som kan ingå i ett magisterprogram. Kurserna består av grupparbeten och case studies i nära förankring till aktuell problematik inom industrin. Dessutom är presentationer och analyser av industriella företag en central del i kurserna, där företagsledare utgör en viktig tilläggsdimension. I undervisningen deltar ledande experter inom industriell ekonomi, vilket säkerställer att undervisningen och inlärningen är intressant och aktuell.

Forskning inom ämnet

Forskningen inom industriell ekonomi fokuserar på industriella investeringar och projektverksamhet i energi och transport. Forskningsteman inkluderar industrilogik, teknologikommersialisering, gränsöverskridande affärsmodeller, projektledning, systemintegration och -innovation, funktionella lösningar, transformation av industrilogik och ”governance”-modeller. Laboratoriet har en stark ställning inom forskningsområdena både nationellt och internationellt.
Forskningen är nära anknutet till industriföretag och praktisk tillämpbarhet kombinerat med en gedigen teoretisk ansats. Forskningen finansieras främst av Finlands Akademi, Business Finland, H2020 och andra EU-forskningsinstrument.

Forskare

Magnus Gustafsson, forskningschef, docent
Forskningsprofil och publikationer

Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi, laboratorieföreståndare
Forskningsprofil och publikationer

Jonas Spohr, äldre universitetslektor
Forskningsprofil och publikationer

Viktor Sundholm,
Forskningsprofil och publikationer

Anastasia Tsvetkova, projektforskare, docent i värdeskapande affärsekosystem
Forskningsprofil och publikationer

Irina Wahlström, projektchef
Forskningsprofil och publikationer

Kim Wikström, professor
Forskningsprofil och publikationer

  • Projektbaserade företag
  • Värdeskapandets logik i projektleveranser
  • Projektstyrning och -organisering

 

Doktorander

Yiran Chen

Johan Malmberg

Thaysa Portela de Carvalho

Henry Schwartz

 

Uppdaterad 16.5.2024