Skriv här det du söker efter!

Framtida förädling av skogens biomassa

Åbo Akademis spetsforskning 2015–2018 inom projektet om framtida förädling av skogens biomassa handlar om att utveckla nya, hållbara produktionsteknologier för plattformkemikalier, fin- och specialkemikalier och för hälsobefrämjande kemikalier och material. Som råvara används de finländska skogarnas biomassa.

Forskningen genomförs vid Processkemiska centret vid Åbo Akademi (PCC), ett tvärvetenskapligt konsortium som kombinerar kärnkunskapen i träkemi, organisk-, oorganisk- och analytisk kemi samt katalys och kemisk reaktionsteknik. Hemicellulosa- och ligninmolekyler används som råvara för preparering av nya, biologiskt nedbrytbara komponenter, till exempel för framtidens bionedbrytbara kemikalier och farmaceutiska produkter

Projeket Future Refining of Forest Biomass leds av professorn i kemisk reaktionsteknik Tapio Salmi.

Uppdaterad 21.11.2023