Skriv här det du söker efter!

Forska hos oss

Forska hos oss

När vi funderar på hur vi ska få effektivare solceller är det i första hand inte ett lokalt energiproblem vi försöker lösa, utan ett globalt.

Ronald Österbacka i blåvitrutig skjorta, framför gul bakgrund.

Forskningsprojekt

Kontakt

Adress

Forskningsservice
Tavastgatan 13
20500 Åbo
Finland

E-post

research@abo.fi