Skriv här det du söker efter!

Energiteknik – forskning och personal

Energiteknik – forskning och personal

Inom forskningen i energiteknik finns ett energisystemtänk där material- och energiflöden kopplat till nya tekniska lösningar, ekonomi och lagstiftning erbjuder en utgångspunkt till att förbättra energi- och materialeffektivitet samt att minska miljöpåverkan. Några aktuella områden för forskningssamarbete i Vasaregionen är gasekonomi (speciellt LNG), motorteknik, energilagring och energisystemrelaterad IoT.

 

Undervisande och forskande personal

 

Margareta Björklund-Sänkiaho, TkD, professor, laboratorieförståndare
Forskningsprofil och publikationer

Cataldo De Blasio, TkD, biträdande professor (tenure track), docent i anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar samt i Chemistry of Engine Fuels and Chemical Engineering (University of Vaasa)
Forskningsprofil och publikationer

Forskare

Jessica Tuuf, FD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Karhan Özdenkci, TkD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Stefan Backlund, TkL, projektledare
samarbete med Informationsteknologi
Forskningsprofil och publikationer

Beatriz Meana Esteban, koordinator (20%)
Forskningprofil och publikationer

Malin Sjöblom, forskningsassistent
Forskningsprofil och publikationer

Rupesh Palange, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

 

Doktorander

Aswini Arumugam, energiteknik

Jens Back process- och energiteknik (bihandledning)

Niloufar Sadat Ghavami Masouleh, energi- och miljöteknik

Christina Ingo, energiteknik

Sami Lieskoski, energiteknik

Ana Gabriela Romero García, process- och energiteknik

Omaira Magdalena Sarda Naranjo, energiteknik

Andreij Selänniemi, energiteknik

Mohammad Talha, energiteknik

Kennet Tallgren, värme- och strömningsteknik (bihandledning)

 

 

 

Uppdaterad 4.3.2024