Skriv här det du söker efter!

Energiteknik – forskning och personal

Energiteknik – forskning och personal

Inom forskningen i energiteknik finns ett energisystemtänk där material- och energiflöden kopplat till nya tekniska lösningar, ekonomi och lagstiftning erbjuder en utgångspunkt till att förbättra energi- och materialeffektivitet samt att minska miljöpåverkan. Några aktuella områden för forskningssamarbete i Vasaregionen är gasekonomi (speciellt LNG), motorteknik, energilagring och energisystemrelaterad IoT.

 

Forskningspersonal

Margareta Björklund-Sänkiaho, TkD, professor, laboratorieförståndare
Forskningsprofil och publikationer

Cataldo De Blasio, TkD, biträdande professor (tenure track), docent i anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar samt i Chemistry of Engine Fuels and Chemical Engineering (University of Vaasa)
Forskningsprofil och publikationer

  • Produktion av biobränslen
  • Kemisk reaktionsteknik vid uppsamlingsprocesser av CO2 och SOx

Jessica Tuuf, FD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Gabriel Salierno, FD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Karhan Özdenkci, projektforskare (postdoc)
Forskningsprofil och publikationer

Sujeetkumar Deore, forskningsassistent
Forskningsprofil och publikationer

Shruti Vikram, forskningsassistent
Forskningsprofil och publikationer

Doktorander

Jens Back, doktorand, process- och energiteknik (bihandledning)

Niloufar Sadat Ghavami Masouleh, doktorand, energi- och miljöteknik

Kaj Jansson, doktorand, anläggnings- och systemteknik

Sami Lieskoski, doktorand, energiteknik

Ana Gabriela Romero García, doktorand, process- och energiteknik

Charlotta Risku, doktorand, energi- och miljöteknik

Kennet Tallgren, värme- och strömningsteknik (bihandledning)

 

Projekt


Implementering av en hydrotermisk karboniseringsprocess

 

Bok

Book cover of De Blasio, Fundamentals of Biofuels, Engineering and Technology

 

Cataldo De Blasio, Fundamentals of Biofuels Engineering and Technology (2019), Springer
ISBN 978-3-030-11599-9
View on publisher’s site

 

 

Uppdaterad 12.9.2022