Skriv här det du söker efter!

Energiteknik – forskning och personal

Energiteknik – forskning och personal

Inom forskningen i energiteknik finns ett energisystemtänk där material- och energiflöden kopplat till nya tekniska lösningar, ekonomi och lagstiftning erbjuder en utgångspunkt till att förbättra energi- och materialeffektivitet samt att minska miljöpåverkan. Några aktuella områden för forskningssamarbete i Vasaregionen är gasekonomi (speciellt LNG), motorteknik, energilagring och energisystemrelaterad IoT.

 

Forskningspersonal

Margareta Björklund-Sänkiaho, TkD, professor, laboratorieförståndare
Forskningsprofil och publikationer

Cataldo De Blasio, TkD, biträdande professor (tenure track), docent i anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar
Forskningsprofil och publikationer

  • Produktion av biobränslen
  • Kemisk reaktionsteknik vid uppsamlingsprocesser av CO2 och SOx

Jessica Tuuf, FD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Gabriel Salierno, FD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Jonas Sandberg, studierådgivare (Universitetsservice)

Doktorander

Niloufar Sadat Ghavami Masouleh, doktorand, energi- och miljöteknik

Kaj Jansson, doktorand, anläggnings- och systemteknik

Sami Lieskoski, doktorand, kemi- och processteknik

Charlotta Risku, doktorand, energi- och miljöteknik

 

Docenter

Seppo Niemi, docent i förbränningsmotorteknik och motorbränslen (professor vid Vasa universitet)

 

Ny bok

Book cover of De Blasio, Fundamentals of Biofuels, Engineering and Technology

 

Cataldo De Blasio, Fundamentals of Biofuels Engineering and Technology (2019), Springer
ISBN 978-3-030-11599-9
View on publisher’s site

 

Avslutade forskningsprojekt

Internet of Things (IoT) i Energisystem (1.1.2017–30.6.2019)
Projektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Samarbetspartner: Yrkeshögskolan Novia, Informationsteknologi vid FNT, Mediacity, FPV, Österbottens förbund. Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Högskolestiftelsen i Österbotten.

Gas CoE: International Networking Initiative (1.8.2018–31.3.2019)
Projektet är ett steg i ledet att stärka Vasaregionens kompetenskluster inom gasbranschen, genom förstärkt FoU-samverkan internationellt.  Samarbetspartner: Centret för livslångt lärande (CLL), Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia. Finansiär: Österbottens Förbund

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning (1.1.2017–31.12.2018) Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap inom området för gasteknologi genom att kartlägga och utveckla regionens gasrelaterade utbildningsverksamhet för att säkra kompetensförsörjningen i regionen. Finansiär: Högskolestiftelsen i Österbotten

PoDoCo: Design, konstruktion och testkörning av pilotanläggning för småskalig avfallsförbränning (2016-2017). Samarbetspartner: Ferroplan Oy. Finansiär: Maj and Tor Nessling Foundation. Kontaktperson: Jonathan Fagerström.

Doktorandforskning: David Agar (2015). The Feasibility of Torrefaction for the Co-firing of Wood in Pulverised-fuel Boilers. Doctoral Thesis. Åbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering, Inorganic Chemistry.

Agar, D, DeMartini N, Hupa M. (2016). Influence of Elevated Pressure on the Torrefaction of Wood. Energy and Fuels 30 (3), pp 2127-2136

Begränsande av mikrobiell aktivitet vid lagring av energiflis (Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa).
Forskningsgrupp: MMT Anneli Ylimartimo, FM Mia Jämsén, FT Laura Vertainen JAMK, TkD Margareta Wihersaari Åbo Akademi
Finansiär: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö 2013-

Sustainable Bioenergy Group – SusBio

Uppdaterad 19.5.2021