Doktorandprogram i kemi- och processteknik

Inom doktorandprogrammet i kemi- och processteknik finns följande huvudämnen:

 • analytisk kemi
 • anläggnings- och systemteknik
 • energiteknik
 • fiber- och cellulosateknologi
 • fysikalisk kemi
 • industriell ekonomi
 • oorganisk kemi
 • organisk kemi
 • pappersförädling
 • reglerteknik
 • teknisk kemi och reaktionsteknik
 • teknisk polymerkemi
 • trä- och papperskemi
 • värme- och strömningsteknik

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i kemi- och processteknik

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i handlednings- och studieavtalet och bifogas till ansökan. Du hittar avtalsblankett och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i kemi- och processteknik

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 40 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier, 40 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I handlednings- och studieavtalet ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i kemi- och processteknik

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i kemi- och processteknik, 40 sp, ska stöda avhandlingsarbetet. Du gör upp studierna i samråd med handledaren. Du kan avlägga studierna vid Åbo Akademi eller annat universitet.

Studierna omfattar:

 • minst 25 sp i huvudämnet i examen
 • max 5 sp för deltagande i konferenser (för 5 sp krävs minst 2 internationella konferenser med eget bidrag)
 • max 5 sp för språkstudier

Fakulteten rekommenderar att arbetslivsfärdigheter registreras som en del av forskarstudierna, motsvarande 10-20 sp. Arbetslivsfärdigheter består av t.ex. undervisnings- och handledningsarbete, pedagogiska färdigheter, kommunikation, vetenskapligt skrivande, dator- och språkkunskaper samt studier i universitetspedagogik.

Uppdaterad 27.8.2018