Skriv här det du söker efter!

Teknologier för en hållbar framtid

Teknologier för en hållbar framtid

Profileringsområdet Teknologier för en hållbar framtid utvecklar ny teknologi för att ersätta fossila råvaror med förnybara resurser såsom biomassa och solenergi. Målen är globala och ambitiösa: att finna tekniska lösningar som kan hejda den pågående klimatförändringen och bidra till en ren miljö och ett hållbart samhälle. Våra forskare har den kunskap som krävs för att effektivt angripa dessa problem.

Inom forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid utvecklas metoder och teknik som stöder och möjliggör övergången till hållbar produktion och energiförsörjning. Speciellt fokus läggs vid hur molekyler från biomassa kan utnyttjas för att ersätta råmaterial av fossilt ursprung. Det här är ett område där Finland, med sina stora skogsresurser och världsledande företag, har en unik möjlighet att inta en ledande roll. Ett annat viktigt område är utvecklingen av nya billiga och miljövänliga material för solceller. Potentialen är enorm: endast 0,01 % av solenergin som når jordens yta skulle räcka till för att täcka hela världens energibehov.

 

Forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid gick åren 2015–2020 under namnet Molekylär process- och materialteknik.

 

Lediga platser

Uppdaterad 23.4.2024