Skriv här det du söker efter!

Teknologier för en hållbar framtid

Kemiteknik och materialteknik förenade med en avancerad användning av naturprodukter är ett av våra internationellt erkända forskningsområden. Vår approach är unik. Den sammanför olika vetenskapsgrenar för att undersöka möjligheter att i framtiden kombinera långt utvecklad processteknik med materialteknik ända från molekylär nivå. Exemplen sträcker sig från utvecklingen av avancerade material och teknologier för biomedicinsk forskning till storskalig produktion av industriella strömmar.

Övergången från teknologier och produkter baserade på fossila källor till alternativ byggda på förnybara källor är en stor utmaning. Att utveckla förädlade och hållbara sätt att använda våra resurser på kräver en bred forskning i materialvetenskap och kemiteknik – både på grundnivå och tillämpad nivå. Inom forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid utvecklas metoder som är särskilt tillämpad för molekyler från biomassa. Det här är ett område som Finland, med sina stora skogsresurser och världsledande företag inom området, har en alldeles särskild möjlighet att ta en ledande roll inom.

I kärnan för forskningen inom profilområdet finns Johan Gadolin Processkemiska centret vid Åbo Akademi (PCC) och Center for Functional Materials (FUNMAT), länkar nedan.

Forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid gick åren 2015–2020 under namnet Molekylär process- och materialteknik.

Uppdaterad 16.10.2020