Skriv här det du söker efter!

Teknisk kemi och reaktionsteknik – forskning och personal

Teknisk kemi och reaktionsteknik – forskning och personal

Teknisk kemi och reaktionsteknik fokuserar på katalys, kinetik och kemisk reaktorteknologi. Det ledande temat i forskningen är processintensifiering genom utveckling av nya katalysatorer, nya kemiska reaktorer och användning av icke-konventionella former av energi. Mikro- och millireaktorer används för att utveckla energisnåla, snabba och selektiva kemiska processer. Nya strukturerade heterogena katalysatorer, t.ex. fibrer, monoliter och fasta skum utnyttjas för processintensifiering. Dagens trend är att försöka övergå från satsvisa processer till kontinuerlig reaktorteknologi; vi är en av pionjärerna på detta område.

Användning av ultraljud och mikrovågor har lett till genombrott i förädling av komponenter som härstammar från biomassa.  Förädling av komponenter som härstammar från biomassa är ett centralt tema i vår forskning, t.ex. hydrering, oxidation, epoxidering och isomerisering av organiska molekyler. Produkterna används som fin- och specialkemikalier, bränslekomponenter samt som ingredienser i läkemedel och livsmedel. Vi kombinerar experimentell verksamhet med avancerad matematisk modellering av kemisk kinetik och kemiska reaktorer. Det kemiska spektret i vårt forskningsarbete är brett, men metodiskt starkt fokuserat: från reaktionsmekanismer till reaktordesign, från grön kemi till grön processteknologi.

Undervisning och forskning går hand i hand. Vi ger kurser på kandidat- och magisternivå i kemisk reaktionteknik, industriella reaktorer, avancerade reaktorsystem, heterogen katalys, kemisk process- och produktteknologi samt på postgradual nivå i reaktionskinetik och datorstödd reaktionsteknik. Miljön i laboratoriet är starkt internationell – ca 15 språk talas av medlemmarna i teamet. Flera pris har under de senaste åren kommit till laboratoriets personal, bl.a. Magnus Ehrnrooth-priset, Gadd-priset och Nobelpristagare A.I. Virtanens pris.

 

Forskningspersonal

Laboratorieingenjör Kari Eränen, docent i utveckling av experimentella metoder
Forskningsprofil och publikationer

Biträdande professor (tenure track) Henrik Grénman inom molekylär process- och materialteknik
Forskningsprofil och publikationer

Professor Jyri-Pekka Mikkola, teknisk kemi (deltid), hållbar utveckling, professor vid Umeå universitet
Forskningprofil och publikationer

Professor Dmitry Murzin, kemisk teknologi, laboratorieföreståndare
Forskningsprofil och publikationer

Biträdande professor Päivi Mäki-Arvela, teknisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Professor Tapio Salmi, Akademiprofessor (Finlands Akademi) 1.1.2019-31.12.2023
Forskningsprofil och publikationer

Universitetslärare Pasi Tolvanen, kemisk reaktionsteknik, docent i intensifiering av kemiska processer
Forskningsprofil och publikationer

Professor Johan Wärnå, kemisk reaktionsteknik
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskare

Atte Aho, forskare, docent i karakterisering och testning av katalysatorer

Erfan Behravesh

Adriana Freites Aguilera, projektforskare

Sigmund Fugleberg

Marisa Navas

Jussi Rissanen, projektforskare

Soudabeh Saeid

Zuzana Vajglová, projektforskare

Daniel Valtakari

Pasi Virtanen, projektforskare, docent i teknisk kemi, speciellt tillämpning av joniska vätskor på kemiska system och processer

Doktorander

Matias Alvear

Leolincoln da Correia Silva

José Delgado Liriano

Mouad Hachhach, gästforskare

Ramakrishna Jogi

Ekaterina Kholkina

Xiaojia Lu

Mark Martinez Klimov

Ananias Medina

Ali Najarnezhadmashhadi

Jay Oña

Wander Pérez Sena

Ole Reinsdorf

Christoph Schmidt

Cogliano Tommaso

Tyko Viertiö

Nemanja Vucetic

Docenter

Ikenna Anugwom, docent i avancerad hållbar vätskeextraktion och uppgradering av biomassa

Ahmad Kalantar Neyestanaki, docent i katalytiska material

Fredrik Klingstedt, docent i miljökatalys

Narendra Kumar, docent i mikro- och mesoporösa material

Bright Kusema, docent i industriell katalys

Juha Lehtonen, docent i kinetik och termodynamiska tillämpningar i kemisk reaktionsteknik

Sébastien Leveneur, docent i kemisk processteknik, speciellt nya reaktionstekniska koncept, modellering av reaktorer och säkerhetsaspekter

Matti Reinikainen, docent i uppskalning och pilotering av katalytiska processer

Vincenzo Russo, docent i kinetik och transportfenomen i kemisk reaktionsteknik

Fredrik Sandelin, docent i modellering av dynamiska katalytiska system

Uppdaterad 16.10.2020