Skriv här det du söker efter!

Teknisk kemi och reaktionsteknik – forskning och personal

Teknisk kemi och reaktionsteknik – forskning och personal

Teknisk kemi och reaktionsteknik fokuserar på katalys, kinetik och kemisk reaktorteknologi. Det ledande temat i forskningen är processintensifiering genom utveckling av nya katalysatorer, nya kemiska reaktorer och användning av icke-konventionella former av energi. Mikro- och millireaktorer används för att utveckla energisnåla, snabba och selektiva kemiska processer. Nya strukturerade heterogena katalysatorer, t.ex. fibrer, monoliter och fasta skum utnyttjas för processintensifiering. Dagens trend är att försöka övergå från satsvisa processer till kontinuerlig reaktorteknologi; vi är en av pionjärerna på detta område.

Användning av ultraljud och mikrovågor har lett till genombrott i förädling av komponenter som härstammar från biomassa.  Förädling av komponenter som härstammar från biomassa är ett centralt tema i vår forskning, t.ex. hydrering, oxidation, epoxidering och isomerisering av organiska molekyler. Produkterna används som fin- och specialkemikalier, bränslekomponenter samt som ingredienser i läkemedel och livsmedel. Vi kombinerar experimentell verksamhet med avancerad matematisk modellering av kemisk kinetik och kemiska reaktorer. Det kemiska spektret i vårt forskningsarbete är brett, men metodiskt starkt fokuserat: från reaktionsmekanismer till reaktordesign, från grön kemi till grön processteknologi.

Undervisning och forskning går hand i hand. Vi ger kurser på kandidat- och magisternivå i kemisk reaktionteknik, industriella reaktorer, avancerade reaktorsystem, heterogen katalys, kemisk process- och produktteknologi samt på postgradual nivå i reaktionskinetik och datorstödd reaktionsteknik. Miljön i laboratoriet är starkt internationell – ca 15 språk talas av medlemmarna i teamet. Flera pris har under de senaste åren kommit till laboratoriets personal, bl.a. Magnus Ehrnrooth-priset, Gadd-priset och Nobelpristagare A.I. Virtanens pris.

 

Forskningspersonal

Laboratorieingenjör Kari Eränen, docent i utveckling av experimentella metoder i teknisk kemi och reaktionsteknik
Forskningsprofil och publikationer

Professor Henrik Grénman, kemisk processintensifiering, docent i teknisk kemi, främst fasta ämnens reaktivitet
Forskningsprofil och publikationer

Professor Jyri-Pekka Mikkola, teknisk kemi (deltid), hållbar utveckling,docent i organisk heterogen katalys, professor i teknisk kemi vid Umeå universitet
Forskningprofil och publikationer

Professor Dmitry Murzin, kemisk teknologi (den Borgströmska professuren), docent i kemisk kinetik, laboratorieföreståndare
Forskningsprofil och publikationer

Biträdande professor Päivi Mäki-Arvela, teknisk kemi, docent i kemisk teknologi
Forskningsprofil och publikationer

Professor Tapio Salmi, professor, kemisk reaktionsteknik
Forskningsprofil och publikationer

Äldre universitetslektor Johan Wärnå, kemisk reaktionsteknik, docent i modellering av kemiska reaktorer
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskare

Atte Aho, forskare, docent i karakterisering och testning av katalysatorer

Adriana Freites Aguilera, docent i kemisk reaktionsteknik för flerfassystem

Wander Pérez Sena

Jussi Rissanen, projektforskare (Finlands Akademi)

Zuzana Vajglová, docent i praktisk heterogen katalys

Daniel Valtakari

Pasi Virtanen, projektforskare, docent i teknisk kemi, speciellt tillämpning av joniska vätskor på kemiska system och processer

Nemanja Vucetic

Doktorander

German Araujo Barahona

Tommaso Cogliano

Mouad Hachhach

Maryam Hmoudah

Taimoor Kaka Khel

Ekaterina Kholkina

Enrico Marchi

Mark Martinez Klimov

Luca Mastroianni

Ananias Medina

Jay Oña

Federica Orabona

Francesco Sandri

Christoph Schmidt

Pasi Tolvanen

Tyko Viertiö

Olha Yevdokimova

 

Uppdaterad 22.2.2024