Skriv här det du söker efter!

Process- och systemteknik – forskning och personal

Process- och systemteknik – forskning och personal

Laboratoriet för  process- och systemteknik forskar i processutveckling, processmodellering, processoptimering och processimulering. Processmodelleringen och simuleringen görs för statiska och dynamiska system och inkluderar även processreglering. De modeller som utvecklas och används spänner från mikro- till makronivå.

En av de huvudsakliga forskningsaktiviteterna vid Laboratoriet för  process- och systemteknik är att utveckla mer resurs- och energieffektiva hållbara processer för järn- och ståltillverkning. Laboratoriet är en del av Centre for Advanced Steels Research (CASR), som koordineras av Uleåborgs universitet.

Energidistribution och lagring, nya energisystem med fokus på hållbara energikällor, återvinning av energi från avfallsströmmar samt avskiljning och lagring av koldioxid är centrala för forskningen vid laboratoriet för process- och systemteknik. Forskningen har tillämpningar inom ett brett spektrum av industrier, såsom pappers-, pappersförädlings-, metall-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

 

Forskningspersonal

Frej Bjondahl, universitetslärare i anläggningsteknik
Forskningsprofil och publikationer

Anders Brink, professor i processteknik, laboratorieföreståndare
Forskningsprofil och publikationer

Frank Pettersson, äldre universitetslektor i värmeteknik, docent i modellering, simulering och optimering av processtekniska system
Forskningsprofil och publikationer

Henrik Saxén, professor i värmeteknik, ämnesklusteransvarig
Forskningsprofil och publikationer

Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynamik och modellering
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskare och doktorander

 

Vortechz Andersson, doktorand

Jens Back, doktorand

Alice Bittante, doktorand, värme- och strömningsteknik

Jari Böling, docent i modellering och reglering av dynamiska system

Antonio d’Angelo, doktorand

Francisco Farfan Orozco, forskare

Gopalakrishna Gangisetty, doktorand

Carl Haikarainen, projektforskare

Mikko Helle, key account manager

Kurt-Erik Häggblom, professor emeritus i reglerteknik

Nico Häggqvist, doktorand

Kim Högnabba, doktorand

Carolyn Joko, doktorand, cellbiologi, värme- och strömningsteknik

Umara Khan, doktorand, kemi- och processteknik

Evelina Koivisto, projektforskare

Meng Li, forskare

Weiqiang Liu, forskare

Kumars Mahmoodi, projektforskare

Mikael Manngård, doktorand, reglerteknik

Seyedarash Marashian, doktorand

Florent Mauret, doktorand

Debanga Mondal, doktorand, värme- och strömningsteknik

Fredrik Nyholm, doktorand

Jeffery Omorodion, doktorand, kemi- och processteknik

Abolhassan Razminia, äldre forskare

Emiliano Salucci, doktorand, värme- och strömningsteknik

Amir Shirdel, doktorand, reglerteknik

Kennet Tallgren, doktorand, värme- och strömningsteknik

Hannu T. Toivonen, professor emeritus i reglerteknik samt informationsteknologi

Kurt V. Waller, professor emeritus i reglerteknik

Tapio Westerlund, professor emeritus i anläggningsteknik, docent i matematik med tekniska tillämpningar

Lei Zan, doktorand

Yandong Zhai, doktorand

Guanwei Zhou, forskare

 

Uppdaterad 14.6.2024