Skriv här det du söker efter!

Process- och systemteknik – forskning och personal

Process- och systemteknik – forskning och personal

Laboratoriet för  process- och systemteknik forskar i processutveckling, processmodellering, processoptimering och processimulering. Processmodelleringen och simuleringen görs för statiska och dynamiska system och inkluderar även processreglering. De modeller som utvecklas och används spänner från mikro- till makronivå.

Energidistribution och lagring, nya energisystem med fokus på hållbara energikällor, återvinning av energi från avfallsströmmar samt avskiljning och lagring av koldioxid är centrala för forskningen vid laboratoriet för process- och systemteknik. Forskningen har tillämpningar inom ett brett spektrum av industrier, såsom pappers-, pappersförädlings-, metall-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

 

Forskningspersonal

Frej Bjondahl, universitetslärare i anläggningsteknik
Forskningsprofil och publikationer

Anders Brink, professor i processteknik, laboratorieföreståndare
Forskningsprofil och publikationer

Jari Böling, akademilektor i reglerteknik, docent i modellering och reglering av dynamiska system
Forskningsprofil och publikationer

Frank Pettersson, akademilektor i värmeteknik, docent i modellering, simulering och optimering av processtekniska system
Forskningsprofil och publikationer

Henrik Saxén, professor i värmeteknik, ämnesklusteransvarig
Forskningsprofil och publikationer

Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynamik och modellering
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskare och doktorander

Alice Bittante, doktorand, värme- och strömningsteknik

Rickard Erlund, doktorand, värme- och strömningsteknik

Carl Haikarainen, doktorand, värme- och strömningsteknik

Mikko Helle, projektforskare: FiTech

Kurt-Erik Häggblom, professor emeritus i reglerteknik

Kaj Jansson, doktorand, anläggnings- och systemteknik

Carolyn Joko, doktorand, cellbiologi, värme- och strömningsteknik

Umara Khan, doktorand, kemi- och processteknik

Hao Liu, TkD, värmeteknik

Weiqiang Liu
, doktorand i värmeteknik

Andreas Lundell, docent i matematik, FD, processystemteknik (informationsteknologi)

Mikael Manngård, doktorand, reglerteknik

Debanga Mondal, doktorand, värme- och strömningsteknik

Jeffery Omorodion, doktorand, kemi- och processteknik

Mauricio Roche, doktorand, värme- och strömningsteknik

Ida Rönnlund, doktorand, anläggnings- och systemteknik

Amir Shirdel, doktorand, reglerteknik

Hannu T. Toivonen, professor emeritus i reglerteknik samt informationsteknologi

Tapio Westerlund, professor emeritus i anläggningsteknik

Docenter

Jarl Ahlbeck, docent i miljövårdsteknik

Carl-Gustav Berg, docent i anläggningsteknik med värme- och massövergångstillämpningar

Abhay Bulsari, docent i artificiell intelligens inom processteknik

Nirupam Chakraborti, docent i mjuka beräkningar inom material- och processteknik

Cataldo De Blasio, docent i anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar

Tom Fredman, docent i matematisk modellering av värmeöverföringsprocesser med industriell tillämpning

Tore K. Gustafsson, docent i reglerteknik

Leif Hammarström, docent i reglerteknik

Iiro Harjunkoski, docent i processystemteknik

Markku Karlsson, docent i torkningsteknik

Nenad Milosavljevic, docent i torkning och återvinning i massa- och pappersindustrin

Pertti Mäkilä, docent i reglerteknik

Lars Nyström, docent i processteknik

Tor-Martin Tveit, docent i i energisystemens teknik

Chuan Wang, docent i hållbar järn- och ståltillverkning

Joakim Westerlund, docent i anläggningsteknik med produktionsekonomiska tillämpningar

Uppdaterad 12.2.2021