Skriv här det du söker efter!

Process- och systemteknik – forskning och personal

Process- och systemteknik – forskning och personal

Laboratoriet för  process- och systemteknik forskar i processutveckling, processmodellering, processoptimering och processimulering. Processmodelleringen och simuleringen görs för statiska och dynamiska system och inkluderar även processreglering. De modeller som utvecklas och används spänner från mikro- till makronivå.

Energidistribution och lagring, nya energisystem med fokus på hållbara energikällor, återvinning av energi från avfallsströmmar samt avskiljning och lagring av koldioxid är centrala för forskningen vid laboratoriet för process- och systemteknik. Forskningen har tillämpningar inom ett brett spektrum av industrier, såsom pappers-, pappersförädlings-, metall-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

 

Forskningspersonal

Frej Bjondahl, universitetslärare i anläggningsteknik
Forskningsprofil och publikationer

Anders Brink, professor i processteknik, laboratorieföreståndare
Forskningsprofil och publikationer

Jari Böling, akademilektor i reglerteknik, docent i modellering och reglering av dynamiska system
Forskningsprofil och publikationer

Frank Pettersson, akademilektor i värmeteknik, docent i modellering, simulering och optimering av processtekniska system
Forskningsprofil och publikationer

Henrik Saxén, professor i värmeteknik, ämnesklusteransvarig
Forskningsprofil och publikationer

Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynamik och modellering
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskare och doktorander

Alice Bittante, doktorand, värme- och strömningsteknik

Rickard Erlund, doktorand, värme- och strömningsteknik

Carl Haikarainen, projektforskare, värme- och strömningsteknik

Mikko Helle, projektforskare: FiTech

Kurt-Erik Häggblom, professor emeritus i reglerteknik

Kaj Jansson, doktorand, anläggnings- och systemteknik

Carolyn Joko, doktorand, cellbiologi, värme- och strömningsteknik

Umara Khan, doktorand, kemi- och processteknik

Weiqiang Liu, doktorand i värmeteknik

Andreas Lundell, docent i matematik, FD, processystemteknik (informationsteknologi)

Mikael Manngård, doktorand, reglerteknik

Debanga Mondal, doktorand, värme- och strömningsteknik

Jeffery Omorodion, doktorand, kemi- och processteknik

Ida Rönnlund, doktorand, anläggnings- och systemteknik

Amir Shirdel, doktorand, reglerteknik

Hannu T. Toivonen, professor emeritus i reglerteknik samt informationsteknologi

Han Wei, doktorand. värme- och strömningsteknik

Tapio Westerlund, professor emeritus i anläggningsteknik

 

Uppdaterad 26.10.2021