Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Bioavfall från jord- och skogsbruk ska bli bränsle för flygplan och fartyg

Med det nya klimatneutralitetsmålet för transport- och rörlighetssektorn inom EU som träder i kraft gradvis tills 2050 behövs nya koldioxidneutrala energisystem, energieffektiva industrier och nya miljövänliga industriprodukter. Forskare vill nu omvandla biomassa till beståndsdelar för bränsle till flygplan, marin trafik och andra värdefulla kemiska produkter. Resultatet kommer att ha betydelse både för den industriella utvecklingen, konkurrenskraften och för miljön.

Rester av biomassa från skogsbruk, jordbruk och olika avfallsströmmar behöver inte vara värdelöst avfall, tvärtom kan man göra det till en resurs för nya ändamål. Forskningsprojektet Bio4all där Åbo Akademi är i en central roll ska i samarbete med VTT, Tammerfors Universitet, LUT och ett stort industrikonsortium arbeta för att ta fram hållbara lösningar för det här ändamålet genom att bland annat se på möjligheterna att omvandla avfall från biomassa till bränslekomponenter och värdefulla kemiska produkter för i första hand flygplan och fartyg.

– Trots att elektrifieringen av lätta vägtransporter är starkt på gång inom EU kommer det att finnas en efterfrågan på hållbara bränslen, särskilt inom flyg- och sjötransporter, också i framtiden. För att mildra de pågående klimatförändringarna behöver vi snabbt kunna omvandla de flöden och processer inom energi-, transport- och kemikaliesektorerna som anses vara kritiska. Det här kan vi åstadkomma genom att utveckla och ta i bruk hållbara fossilfria tekniker, säger Henrik Grénman, professor i kemisk processintensifiering vid laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik, som leder projektet vid Åbo Akademi.

Målsättningen med projektet Bio4all är att utveckla en väg från biomassa till bränslen och kemikalier som har lågt koldioxidavtryck. Det kan man uppnå genom att utnyttja alla biprodukter från biomassan. Konkret kommer forskarna att göra det här genom att förbehandla utvalda råmaterial som sedan förvätskas och katalytiskt uppgraderas och fraktioneras.Foto: Åbo Akademis bildbank

Inom projektet Bio4all kommer man att utveckla en modifierad pyrolys och hydrotermisk behandling baserat på processer som utnyttjar olika förbehandlade biomassor från skogs- och jordbruksrester. Grunden i båda rutterna är att omvandla biomassa till oljeliknande vätska som innehåller värdefulla komponenter för bränslen och andra kemiska produkter. Utöver bio-oljan, kommer också biokol och de gaser som fås som sidoprodukter att användas till värdeökade produkter.

– I dag produceras fortfarande till exempel organiska kemikalier och polymerer nästan helt av fossil råolja, men vi kommer att studera hur man kan förbehandla biomassa för att kunna förbättra de egenskaper som finns i biooljorna. Vi kommer även att titta på huruvida fraktionering kan vara ett alternativ för att utvinna värdefulla produkter från biooljor. Noggrann kemisk analys av råmaterialen och produkterna är också väsentligt för att förstå hur helheten kunde förbättras.

Tillsammans kommer konsortiet att utveckla ny internationellt konkurrenskraftigt kunnande och nya lösningar som kan ha stor betydelse för hur industrin utvecklas. Från Åbo Akademi deltar vi med kompletterande expertis från tre ämnen: tekniks kemi och reaktionsteknik, organisk kemi (prof. Patrik Eklund) och högtemperaturkemi (prof. Leena Hupa).

Projektet pågår under perioden 1.1.2024–30.6.2026 och den totala budgeten är c. 3,5 MEUR. Konsortiet representeras av organisationer från hela värdekedjan och består förutom universiteten av Fifth lnnovation, Dieffenbacher, Meriaura, Borealis Bioproducts, BASF SE, Borealis, Neste och Valmet. Bio4all anknytertill tre Veturi-ekosystem: Borealis Spirit, Neste Veturis ekosystem och Valmet Beyond Circularity.

Mera information:
Henrik Grénman, professor i kemisk processintensifiering
Telefon: +358 505764744

Leena Hupa, professor i oorganisk kemi
Telefon: +358405703961

Patrik Eklund, professor i organisk kemi
Telefon: +358 469219059