Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

En av världens första gröna sjöfartskorridorer finns nu mellan Åbo och Stockholm

Innovationsprojektet Decatrip, som inleddes 2022, har slutförts. Projektet möjliggör en av världens första gröna sjöfartskorridorer. Projektet var ett samarbete mellan Åbo Akademi, Rauma Marine Constructions (RMC), Viking Line och Kempower.

Syftet med projektet var att på sjöfartsrutten Åbo-Stockholm utveckla en av världens första gröna korridorer. Man har undersökt vilka tekniker som kan användas för att modernisera Viking Lines fartyg och hur man kan eftermontera batterier för att minska bränsleförbrukningen och metanutsläppen. Resultatet är Viking Line nu kan erbjuda sina kunder en kryssningsupplevelse med lägre utsläpp.

– Vi kan erbjuda biobränsle till både våra passagerare och fraktkunder genom att beräkna utsläppen från deras resa och köpa in motsvarande mängd helt förnybart biobränsle. På detta sätt säkerställer vi låga utsläpp, säger Johanna Boijer-Svahnström, kommunikationsdirektör på Viking Line.

Varje partner hade en egen roll i projektet. Viking Line utvecklade en kommersiell modell baserad på koldioxidneutrala sjötransporter som en del av projektet. RMC analyserade hur fartyg som redan är i drift kan uppgraderas för att bli mer klimatvänliga. Kempower utvecklade eftermonterbar laddningsutrustning för elfordon för fartyg. Åbo Akademi utvecklade en simuleringsmodell för att optimera laddningsutrustning för batterier och elfordon. Åbo Akademi analyserade också projektets samhällsnytta och utvecklade ett ramverk för att analysera liknande projekt. Projektet koordineras av PBI Research Institute.

– Projektet bevisade att hållbar sjöfart med förnybara bränslen är möjligt, men kräver en översyn av hela verksamheten och att man involverar både teknikleverantörer och slutkunder. Det gjorde vi och skapade en av världens första gröna sjöfartskorridorer, säger Magnus Gustafsson, forskningschef vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

RMC:s forskningsarbete i projektet har också gett resultat. Den aktuella studien visar att hybridlösningar för rutten Åbo-Stockholm och liknande rutter på andra håll i världen är genomförbara även inom en kort tidsram.

– Fartyg har en lång livscykel. Det är därför viktigt att fartyg som redan är i drift kan moderniseras till hybrider och därmed bidra till den gröna omställningen inom sjöfarten. Genom detta projekt har RMC alla möjligheter att genomföra moderniseringar på motsvarande rutter. Finland har som nation åtagit sig att etablera gröna sjöfartsrutter och detta framgångsrika projekt stöder detta arbete, säger Mika Laurilehto, vice verkställande direktör för RMC.

Projektparterna kommer att fortsätta att utveckla den gröna korridoren mellan Åbo och Stockholm. I projektet bedömdes också konceptets skalbarhetspotential för utveckling av andra liknande korridorer. Projektet fick delfinansiering av Business Finland och finansierades huvudsakligen av de deltagande företagen.

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Gustafsson, forskningschef, docent, Åbo Akademi
tfn.: +358 40 554 0507
e-post: magnus.gustafsson@abo.fi