Doktorandprogram i humaniora

Inom doktorandprogrammet i humaniora finns följande huvudämnen:

 • engelska språket och litteraturen
 • filosofi
 • finska språket
 • franska språket och litteraturen
 • genusvetenskap
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • nordisk etnologi
 • nordisk folkloristik
 • religionsvetenskap
 • ryska språket och litteraturen
 • svenska språket
 • tyska språket och litteraturen

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i humaniora

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi krävs minst vitsordet magna cum laude approbatur i föregående avhandling (pro gradu eller motsvarande). Om du har ett avhandlingsvitsord som är lägre än magna cum laude approbatur bör den tilltänkta handledaren ge en skriftlig rekommendation.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i humaniora

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 35 sp
 • kursen Människovetenskapernas filosofi, 5 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier 35 sp
 • kursen Människovetenskapernas filosofi, 5 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I handlednings- och studieavtalet ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Alternativa forskarstudier för doktorandprogrammet i humaniora

GRUPP 1

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Forskarseminarier, max 5 sp
 • Handledningskompetens (handledning av avhandling pro gradu), 1-3 sp
 • Evalueringskompetens (granskning av avhandling pro gradu, 1 sp
 • Andra forskningsretaletare uppgifter (t.ex. korrigering av urvalsprov etc.), 1-2 sp
GRUPP 2

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Akademisk undervisningserfarenhet (egen undervisning), sp enligt kursens omfattning
 • Presentationsfärdigheter (konferenser)
  • föredrag, 4 sp
  • poster, 2 sp
  • enbart deltagande, 1 sp
 • Vetenskapligt publicerande (per review-publikationer som inte ingår i avhandlingen)
  • huvudförfattare, 6 sp
  • medförfattare, 2 sp
  • bokrecensioner, 2 sp
GRUPP 3

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Vetenskapligt skrivande och ämnesfördjupning (uppsats och referat), antal sp enligt tentatorns bedömning
 • Ämnesfördjupning (läskurs), t.ex. 2 sp för max 300 normalsidor

 

 

 

 

 

Uppdaterad 19.6.2018