Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i humaniora

Doktorandprogram i humaniora

Inom doktorandprogrammet i humaniora finns följande huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i humaniora

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi krävs minst vitsordet magna cum laude approbatur i föregående avhandling (pro gradu eller motsvarande). Om du har ett avhandlingsvitsord som är lägre än magna cum laude approbatur bör den tilltänkta handledaren ge en skriftlig rekommendation.

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i den individuella studieplanen (ISP) och bifogas till ansökan. Du hittar ISP:en och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i humaniora

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 35 sp
 • kursen Människovetenskapernas filosofi, 5 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier 35 sp
 • kursen Människovetenskapernas filosofi, 5 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Alternativa forskarstudier för doktorandprogrammet i humaniora

GRUPP 1

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Forskarseminarier, max 5 sp
 • Handledningskompetens (handledning av avhandling pro gradu), 1-3 sp
 • Evalueringskompetens (granskning av avhandling pro gradu, 1 sp
 • Andra forskningsretaletare uppgifter (t.ex. korrigering av urvalsprov etc.), 1-2 sp
GRUPP 2

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Akademisk undervisningserfarenhet (egen undervisning), sp enligt kursens omfattning
 • Presentationsfärdigheter (konferenser)
  • föredrag, 4 sp
  • poster, 2 sp
  • enbart deltagande, 1 sp
 • Vetenskapligt publicerande (per review-publikationer som inte ingår i avhandlingen)
  • huvudförfattare, 6 sp
  • medförfattare, 2 sp
  • bokrecensioner, 2 sp
GRUPP 3

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Vetenskapligt skrivande och ämnesfördjupning (uppsats och referat), antal sp enligt tentatorns bedömning
 • Ämnesfördjupning (läskurs), t.ex. 2 sp för max 300 normalsidor

 

 

 

 

 

Uppdaterad 14.4.2021