Sök till ett doktorandprogram

Så här går du tillväga för att söka in till ett doktorandprogram:

1) Kontrollera att du är behörig att söka till forskarutbildning.

Du ska ha avlagt

 • lämplig högre högskoleexamen, eller
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen, eller
 • lämplig utländsk utbildning som i landet ifråga ger behörighet för forskarutbildning.

I allmänhet krävs att du slutfört fördjupade studier inom det huvudämne du vill ha, eller har motsvarande kunskaper, antingen inom en tidigare examen eller utöver examen.

 

2) Bekanta dig med doktorandprogrammen och den strategiska forskningsprofileringen vid Åbo Akademi.

Doktorandprogrammen vid Åbo Akademi har ett eller flera huvudämnen. De specifika kriterierna för antagning och innehållet i doktorandprogrammens studier varierar beroende på fakultet, program och ämne.

 

3. Ta kontakt med en professor i det ämne som du vill ha som huvudämne.

Tillsammans med professorn diskuterar ni ditt forskningsintresse och dina planer för forskarutbildningen i relation till ämnets forskningsområden och möjliga handledare.

 

4. Skriv en forskningsplan i samråd med den person som professorn/ämnet föreslår som din handledare.

Forskningsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan till forskarutbildningen. Forskningsplanen kan genomgå plagiatgranskning.

 

5) Fyll i ett handlednings- och studieavtal i samråd med dina blivande handledare och ämnesansvarig.

Handlednings och studieavtalet är en obligatorisk bilaga till ansökan till forskarutbildningen. Avtalet innehåller doktorandens och handledarnas rättigheter och skyldigheter under din tid som doktorand. Avtalet ska vara undertecknat av alla berörda parter innan det bifogas till ansökan.

 

6) Lämna in din ansökan.

Endast kompletta ansökningar beaktas. En komplett ansökan innehåller:

När fakulteten fattat beslut om din ansökan får du ett skriftligt meddelande från Forskningsservice.

Ansökan lämnas in till Forskningsservice under en övergångstid t.o.m. 31.7.2018. Från och med 1.8.2018 görs ansökan i Studieinfo.fi. Kom ihåg att handlednings- och studieavtalet ska vara undertecknat av alla berörda parter innan det bifogas till ansökan.

 

7) Ansökningsperioder läsåret 2018-2019

Från och med 1.8.2018 antas doktorander till forskarutbildning fyra gånger per läsår. Ansökan öppnas i Studieinfo.fi ca en månad före ansökningsperiodens utgång.

Ansökningsperioderna utgår enligt följande:

Doktorandprogram vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

hösten 2018
 • 29.8.2018 kl. 15.00
 • 31.10.2018 kl. 15.00
våren 2019
 • 2.1.2019 kl. 15.00
 • 24.4.2019 kl. 15.00

 

Doktorandprogram vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

hösten 2018
 • 29.8.2018 kl. 15.00
 • 21.11.2018 kl. 15.00
våren 2019
 • 2.1.2019 kl. 15.00
 • 15.5.2019 kl. 15.00

 

Doktorandprogram vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

hösten 2018
 • 29.8.2018 kl. 15.00
 • 21.11.2018 kl. 15.00
våren 2019
 • 2.1.2019 kl. 15.00
 • 15.5.2019 kl. 15.00

 

Doktorandprogram vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

hösten 2018
 • 29.8.2018 kl. 15.00
 • 28.11.2018 kl. 15.00
våren 2019
 • 2.1.2019 kl. 15.00
 • 31.5.2019 kl. 15.00

 

8) Om studieavgift

För närvarande betalar doktorander ingen studieavgift (utöver eventuell frivillig kåravgift, se Åbo Akademis studentkår), men det finns inte heller inrättade stipendieprogram för doktorander. Var och en ansvarar alltså själv för att finansiera sina doktorandstudier.

 

Har du frågor? Kontakta Forskningsservice på e-post: graduateschool@abo.fi

 

 

Uppdaterad 22.5.2018